lg_mapa.jpg (8507 bytes)

Pravidla

lg_cas.jpg (6641 bytes)

lg_prirozvira.jpg (6657 bytes)
- Stará stránka je sice nahraná, ale nezobrazuje se. Přijal jsem úkol na čtyři milénia, budu se snažit ho plnit ve prospěch planety a pozemského lidstva. Prvním úkolem je obnova pravidel, když stará konzervativní pravidla již neplatí. Lidé je přestali dodržovat.
První přišli rytíři jako síla, která bude na dodržování pravidel dohlížet.
- Rytíři - pravidla pro jejich další působení -
- Tato pravidla pozemští rytíři perského kultu nepřijali, ale očekávávm příchod jiných rytířů, kteří pravdla přijmou. Ještě vyhlásím několik pravidel pro působení úrovně Universum.
- Pravidla působení úrovně Universum.
- Kosmické zákony jsou zobecněnou zkušeností s přesvědčením, že budou platit vždy a za všech situací. Vypíši zde ty, se kterými jsem byl seznámen.
- Kosmické zákony
- Další pravidla a zákony již bude vyhlašovat někdo jiný a pouze pro své území a pro svoji skupinu. K tomu patří i správa společnosti.
- Správa společnosti
- Tato pravidla by měla stačit. Koho omezí, ten je bude bojkotovat, komu pomohou, vybere si, co se mu bude hodit. Předpokládám však, že je někdo prosadí a budou platit.