Přirozená víra, vstup

 

Přirozená víra
Jiné kulty a cesty

Tuto oblast řeší srovnávací religiozita, mám snahu zde upozornit na základní společné a odlišující prvky různých duchovních cest, abychom se v nabídce lépe orientovali. Kult jako každá jiná skupina když začíná, rozdává posty a funkce, když má vše, uzavírá se do sebe a jen bere, nic nenabízí, prorože nic nepotřebuje.
Přirozená víra se od jiných skupin liší tím, že nevytváří světskou skupinu (církev), její organizace je dána vztahem k duchovní části. Máme kolem sebe duchovních směrů, kultů a skupin více, s mnohými nepřijdeme vůbec do styku a zabývat se jimi proto nemusíme. Ty, které poznáme, zejména ty, které nás zvou k účasti nebo na semináře, můžeme posoudit podle těchto kritérií:
- o jak velkou skupinu se jedná, jakou má pověst,
- zda o to, co nabízí, máme zájem a zda tomu rozumíme,
- některé skupiny pozemské stvoření podporují, jiné ho likvidují a nabízejí cosi jiného (zvýšení, postup)
- zda svého boha prosazuje jako jediného pravého (monopolizační snahy),
- od čeho odvádí, k čemu vede, zda se zabývá nápravou (harmonizací) reality nebo zda od reality odchází,
- jak se chovají vůči jinověrcům a jak jinověrce a jiné kulty hodnotí,
- jakou nejvyšší roli člověku nabízí, zda správce planety nebo postavení dítěte,
- jaké lidské vlastnosti považují za ideální,
- jaký vztah mají k požitkům a sexualitě,
- kolik vybírají peněz za své služby,
- co všechno zakazují a přikazují,
- za jakých podmínek lze kult opustit, 
- zda to, co hlásají, také sami dodržují,
- zda dovolují komunikaci se zemřelými,
- jak se chovají k duchovním bytostem, zda je nechávají existovat mezi lidmi nebo je odvádí, 
- jako poznání a zdroje vědomostí akceptují a doporučují,
- jakou moc dávají svým souvěrcům, zda mají být rebelové, tvůrčí nebo pasívní a odevzdaní osudu,
- jak se jejich souvěrci chovají, ... a další, co vás zajímá, co považujete za důležité. 

K čemu je to dobré - Historie světa - Spiritualita - Průvodci a ochránci
Příjemné chvíle - Symboly - Jiné kulty a cesty - Přijmout Přirozenou víru