Přirozená víra, vstup

Přirozená víra
K čemu je to dobré

Přirozená víra uznává jako svého boha Stvořitele & Spasitele,
poznává jeho dílo a spolupracuje ve prospěch své planety.
Pod vedením sil stvoření řeší vztahy mezi lidmi a mezi skupinami.

Ještě před hmotou byla stanovena pravidla pro starý věk:
1. rozdělení bytostí na elitu a plebs
2. negativní a problematické principy ega k dispozici
3. trestající Armagedon (vládci, války, katastrofy, likvidace)
4.  zákaz jakékoli alternativy
Pozemské stvoření je alternativní, proto je likvidováno včetně člověka.
Přirozená víra a její nástroje tyto zásady negují a nahrazují
ve prospěch pozemského stvoření a všeho živého.

Na světě je mnoho kultů, mnoho náboženství, co člověk, to jiná víra, vznikají nové kulty, můžeme se k některé duchovní cestě přidat nebo vymyslet něco nového. Nový směr může být úspěšný jen v případě, že pro někoho přináší cosi nového, potřebného. Přirozená víra přináší mnoho nového všem lidem, mnozí poslední i první mohou být zase první. Přesto bude muset uplatnit velké úsilí proti monopolizujícim směrům, než se prosadí.
Co nového tedy Přirozená víra nabízí:
- místo planých teorií a katechezí nabízí praktické algoritmy pro řešení životních situací.
- neupřednostňuje ani neomezuje žádnou skupinu, jedná ve prospěch všech lidí a skupin, zejména souvěrců.
- nebere člověku žádné životní radosti, dopřává a prosazuje sexualitu.
- rozvíjí a uplatňuje lidské schopnosti, počítá s člověkem jako se správcem své planety.
- nezakazuje nic, co zakázáno být nemusí.
- vytváří harmonickou společnost na základě společenské smlouvy a spravedlivého finančního systému.
- smiřuje spory smírčím "božím soudem".
- vytváří duchovně nezávislé rody a kulty na základě vlastního řízení inkarnace.
- vyžaduje jednání v dobré vůli, kde to nejde, hledá řešení.
- řeší možnosti spolužití lidí a jejich zemřelých předků.
- dovoluje věštby a vize budoucnosti a umožňuje změnu nepříznivého osudu.
- podporuje léčitelství, účelný pohyb energie.  
- zpřístupňuje a podporuje systémové poznání na základě kauzality.
- respektuje tolerantní duchovní cesty, které neusilují o mocenský a duchovní monopol.
- cílem této dílčí praxe je život věčný v opakovaných inkarnacích, nejlépe v rámci rodu a kultu.
- vytváří příznivé životní podmínky, které přinášejí pohodu a uspokojení.
- zajišťuje potřebné finanční prostředky a také něco navíc, peníze jsou oběživo.
- prioritou je také udržení majetku vytvořeného vlastní snahou.
- Přirozená víra je podporována sila mi stvoření. Spolu s nimi se na stvoření budeme podílet.
- síly Přirozené víry mají schopnost se ubránit a prosadit, svým věrným umožní podíl na moci.  

K čemu je to dobré - Historie světa - Spiritualita - Průvodci a ochránci
Příjemné chvíle - Symboly - Jiné kulty a cesty - Přijmout Přirozenou víru