Přirozená víra, vstup

 

Přirozená víra
Přijmout Přirozenou víru

Už vše víte a tak můžete přijmout Přirozenou víru. Na základě Přirozené víry máme založit vlastní kult a rod, proto své rozhodnutí budeme konzultovat se členy rodiny a všech příbuzných. Podmínky pro založení rodu nebudou ve všech rodinách, protože se pro vztah scházeli jinověrci, každý z partnerů z jiného kultu a názorové shoda je problematická. V těchto případech se musíme při řešení přizpůsobit podmínkám a postup si rozhodnout sami. Rody a rodiny, které již jako rody fungují, si vyberou z Přirozené víry vše, co se hodí a budou pokračovat ve své tradici. Cílem je, aby celá rodina přijala Přirozenou víru, její možnosti a hodnoty. 
Druhým krokem je vytvoření rodokmenu rodiny, vytvoření památky na zesnulé členy a soustředění záznamů o jejich životě, fotografií, videozáznamů a osobních předmětů do jednoho místa. V budhismu s tímto záměrem mají malé rodinné oltáře, může jít o jinou formu, například osobní koutek s těmito předměty. Při výročí a svátcích na své zemřelé předky vzpomínáme a tím je zveme zpět do rodiny. Pokud vnímáme jejich přítomnost, naučíme se s nimi žít. Oni nám radí, pomáhají a chrání nás. Spirituální pomoc můžeme doplnit i zesnulými známými osobnostmi nebo neosobními silami, které pozveme za určitým účelem.
Třetím krokem je vytvoření vlastních rodinných rituálů, od organizování setkání až po zcela zvláštní rituály, které by snad cizí lidi mohly přivést do rozpaků. Čím originálnější rituál, tím platnější pouze pro vlastní rod.
Ve své spirituální praxi se budeme obracet k "silám stvoření". Přirozená víra je vírou ve stvoření a stvořitele.
Od souvěrců se očekává, že budou jednat v souladu se stvořením, tedy podle lidské přirozenosti, vytvářet harmonické vztahy, problémy řešit nalezením a odstraněním příčin, názorové rozdíly řešit smírem a prožívat společné pěkné chvíle. Ještě je nutné zvládnout inkarnace, s tím pomůže duchovně vyspělá osoba, aby se do nového života opět vrátil člen vlastního rodu nebo kultu. Při úspěchu pak můžeme počítat s trvalou prosperitou vlastního rodu a s osobním věčným životem na základě opakování inkarnace v příznivých podmínkách.
Duchovní kult a cesta Přirozená víra je určena pro pozemšťany. Vesmířané mohou přistoupit až se pozemšťany stanou tím, že přijmou pozemskou přirozenost, styl života a autoritu pozemského Univerza. 
Přirozená víra nevytváří žádné církve, jen soukromé kulty s vlastním programem, já nejsem povolán jako guru. Nejsem ani povolán abych soudil bohy jiných planet, pokud neuplatňují svoji moc zde, ale bůh této planety Univerzum, sděluje všem: chovej se dobře a měj se dobře. A penízky také budou. Nekazí lidi peníze, ale jejich nedostatek a nadbytek.

K čemu je to dobré - Historie světa - Spiritualita - Průvodci a ochránci
Příjemné chvíle - Symboly - Jiné kulty a cesty - Přijmout Přirozenou víru