Přirozená víra, vstup

 

Přirozená víra
Průvodci a ochránci

Průvodci a chránci jsou vyspělé duchovní bytosti, které mají vliv na život člověka, vedou ho a chrání. Cizí průvodci mohou blokovat program nebo odvádět z cesty, vlastní průvodci vedou, pomáhají a chrání. Bez průvodců prožíváme stav vyhoření, který se projevuje ztrátou motivace a zájmu, bezradností a chybováním.
V zájmu prosperity vlastní a rodiny budeme sledovat vlivy duchovního světa. Na straně jedné odmítneme vše, co nám působí problémy, na straně druhé budeme spolupracovat se svými osudovými silami, sdělíme jim svá přání, za štěstí projevíme vděčnosti a nabídneme jim podíl na vlastní životní energii, popřípadě zapálíme svíčku, protože z otevřeného ohně si berou energii.
Spolupráce s duchovním světem má mnoho forem jako každý jiný vztah a pokud jsme spokojení s osudem, nemusíme nic řešit. Pokud však se nedaří a kazí se vztahy, je to signál, abychom se situací zabývali, nejlépe s někým, kdo spirituální situaci řeší, s kineziologem, mágem nebo psychotronikem. Začít můžeme u horoskopu a výkladu z karet, kde si ověříme vliv osudu a osudovou tendenci. Určitě neuděláme chybu, když si zjistíme své vlastní schopnosti, osudový kredit a prověříme reálnost plánů a záměrů. Když se objev í nepřízeň osudu způsobená závistí, nenávistí, uhranutím nebo snad prokletím, vyhledáme odbornou pomoc, která najde příčiny a odstraní je i bloky.  Pokud vnímáme duchovní přítomnost, zkoumáme, jaký má na nás vliv.
Častejší je naštěstí přízeň osudových sil, jejich podpora, pomoc a ochrana. Naši průvodci nás směřují do situací ve kterých se můžeme poučit nebo být prospěšní, pomáhají nám plnit naše úkoly a prožívat uspokojení. My se snažíme jednat v dobré vůli a podle svého svědomí, vycházet s lidmi ve svém okolí zadobře, na základě dobré dohody a shody. Nebudíme závist, nepředvádíme, druhým, co oni sami nemají. Pak můžeme počítat s přízní osudu. Osudové síly nás směřují do situací, ve kterých prožíváme emoce jim příjemné. Pokud jsou příjemné i nám, je to skvělé. Také nás směřují do životních zkoušek, jistě je zvládneme a pokud ne, jde o životní školu. Pomoc duchovního světa v situacích, kdy je výsledek lepší než očekávání, můžeme nazvat štěstí. 
Průvodci nejsou ani všemocní, ani vševědoucí, i když jsou napojeni na široké nevědomí a podvědomí, také pravda se hledá těžko, když lidé i sami sobě nalhávají. Průvodci se unaví a mění s nimi se mohou měnit i naše zájmy a jednání. 

K čemu je to dobré - Historie světa - Spiritualita - Průvodci a ochránci
Příjemné chvíle - Symboly - Jiné kulty a cesty - Přijmout Přirozenou víru