Přirozená víra, vstup

Přirozená víra
Spiritualita

Nejprve upřesním pojem: spiritualitou rozumím poznání zákonitostí duchovního světa, působení na svět lidí a vztahy k lidem a naopak. Duchovním světem rozumím duchovní bytosti všech úrovní a všech původů, které působí v našem časoprostoru a které můžeme poznat. Komunikace a spolupráce s duchovním světem má několik forem, úrovní, ne každý může s duchovním světem komunikovat, důvodem je mj. ochrana obou stran. S duchovním světem komunikují šamani a kontaktéři, ti naslouchají a přenášejí energii, kněžky, kněží, čarodějky, čarodějové, kineziologové a ezoterici, ti s duchovním světem spolupracují a mágové, kteří jsou schopni do osudu zasahovat, osud měnit a napravovat. Formy duchovní spolupráce jsou stejné jako vztahy ve hmotné realitě. Každý člověk může do duchovního světa svým průvodců a ochráncům vysílat prosby a nabídky,
může vnímat jejich snahy, vedení a ochranu. Kdo ji nemá, je ve stavu vyhoření, bez zájmu, bez motivace, bezradný a zranitelný. Neudělá chybu, kdo svým průvodcům a ochráncům vyšle svoji vděčnost za pomoc.
Takovou formu duchovního života nabízí Přirozená víra pro všechny.
Kdo má zájem o službu v oblasti ezoteriky, může požádat, pokud splňuje podmínky, dostane úkol a pro úspěšné plnění také potřebné schopnosti. Může se realizovat v oblasti energií jako léčitel, masér nebo v oblasti informací může předávat informace jako mědium, věštec, kineziolog. Může se také věnovat rozvoji osobnosti jako křtitel, to znamená rozvíjet osobnost člověka vkládáním duchovních principů do ega člověka i duchovní bytosti. Můžeme také "píšící rukou" psát diktované, inspirované texty, hudbu, kreslit obrazy včetně energetických mandal, to vše s cílem pomáhat lidem od problémů třeba i profesionálně za peníze.
Samotná oblast spirituality je velmi široká, ještě širší a obsažnější než mezilidské vztahy. Na počátku je přijímání dobrých rad, přes spolupráci až po uplatnění schopnosti měnit osud. Záleží na tom, co zrovna doba potřebuje.

K čemu je to dobré - Historie světa - Spiritualita - Průvodci a ochránci
Příjemné chvíle - Symboly - Jiné kulty a cesty - Přijmout Přirozenou víru