Přirozená víra, vstup

 

Přirozená víra
Symboly

Symboly mají ve spiritualitě vylký význam, jsou základním prvkem pro komunikaci s duchovním světem. Zastupují realitu, vážou pozornost a budí příjemné emoce sounáležitosti. Tvorba a volba symbolů má svá pravidla. Kulaté a zaoblené symboly vyjadřují pozitivní a neakční směry, hroty a špice vyjadřují negativní energii, ale také akční program. Tak například srdce jako symbol lásky může být dole zaoblené nebo může mít dole hrot. Pravidlo o hrotech se však týká především programových snah, jedná se o židovský šestiúhelník nebo pěticípou hvězdu symbolizující snahy pozemského člověka. Prostý kříž vyjadřuje víru jediné cesty a krucifix měl původně varovat před utrpením způsobeným prosazováním jediné duchovní cesty. Nyní je vzpomínkou na utrpení Ježíše Krista a symbolem křesťanství. Znak Přirozené víry

znak.gif (5670 bytes)

vyjadřuje jednotu lidského a duchovního světa, která však není zcela spojena. Čtyřúhelník vyjadřuje cestu, ale také dvojí dualitu. Jeho přijetí a užití však není závazné. Každý rod a kult si může vytvořit symbol vlastní. Symbolem každého z nás jméno a podoba. Symbol má obvykle podobu grafickou, může mít však podobu jakoukoli, kterou jsme schopni vnímat našimi smysly. Může to být hudba, zejména znělka, heslo, pozdrav, fráze, gesto, uspořádání prostředí, vůně, dotyk, označení na těle (tetování). Všechny možnosti, které symboly dávají, lze v Přirozené víře uplatnit. Nelze však používat symboly, které již někomu patří a mají svůj obsah.

K čemu je to dobré - Historie světa - Spiritualita - Průvodci a ochránci
Příjemné chvíle - Symboly - Jiné kulty a cesty - Přijmout Přirozenou víru