Kultovní spolužití

30. 4. 2022.
Prožíváme velké změny, nazýváme je "Transformace" a přišel čas, abychom ukázali další cestu, někdo už ji přijal, někdo zůstane na cestě své a pro všechny přináší novou naději. Pro osobní životní styl je rozhodující, jakou duchovní cestu přijme, hlavní je, aby byla ve shodě s jeho osobní hodnotovou orientací, tedy s představou, jaký životní styl chce přijmou a prožívat. Pak jde také o to, aby žil mezi svými souvěrci, aby se shodli na základních životních hodnotách, aby našli shodný životní styl a společné zájmy. Každá živá inteligentní bytost uplatňuje právo na své místo ve světě a v životě, budeme tedy pro všechny vytvářet funkční a harmonickou společnost.     
Zde nevytvářím kult, co píši, jedná se duchovna obecně a platí pro vztah s duchovním světem celkově, včetně kultů, církví, šamanů, mágů, kněžek a každého z nás. Duchovní svět má samozřejmě možnosti, jak své zájmy prosadit. Celá společnost, jednotlivci i skupiny jsou pod vlivem osudových sil a naprostá většina rozhodnutí je osudem řízena. Jen si musíme uvědomit, kdo jsou autority naší víry.
Historie se opakuje, ale ne ve všem. Je zde paralela s dobou před dvěmi milénii, kdy v Evropě i Asii působilo asi 300 duchovních skupin. Postupně je křesťané zlikvidovali. Zůstali zde u moci Křesťané, Židé, Muslimové a Peršané rytíři. Vliv mají také Francie, Anglie, Německo, Amerika, Rusko, Maurové, Vesmírní lidé, Čína a několik dalších zemí a skupin. Pro zjednodušení je rozdělíme podle jejich programu na ty, kdo ničí planetu a zotročují člověka a na ty, kteří mají snahu vytvořit funkční a harmonickou společnost. Nad tím stojí nadnárodní společnosti a ještě výš jsou osudové síly a síly Stvořitele. A jaké je řešení? Jak zde vytvořit dobré životní podmínky? Přijmeme autoritu Boha a uvěříme, že on je tou autoritou, která svět urovná. Přijmout fakt, že něco mocného je nad námi a respektovat jeho vůli. Tato osudová síla je součástí všeho duchovního a není proto nutné ho hledat, oslovovat, stačí plnit jeho vůli, týká se všech:
1. vzdát se násilí, vše zlé řeší lidské a duchovní soudy a arbitráže.
2. neútočit na jiné skupiny a nesnažit se je likvidovat, zůstat na svém území.
3. zaměřit se na vlastní pohodu a prosperitu, druhým neškodit.
4. ukázat vlastní identitu a program spolupráce.
5. respektovat soukromí své i cizí.

Vše ostatní řešit samostatně spolu se svými souvěrci.


.