home

HERMESIS

Starý a nový svět

14. 07. 2022

.
Změny, které nyní prožíváme, jsou svým významem srovnatelné se zánikem Atlatídy před 13 milénii a historie je možná uzná za významnější. Hlavní změny proběhly v duchovním světě, zaniklo mnoho duchovních bytostí a změnily se plány Matrixu. Je zde historická kontinuita s několika milníky, které řeší roli lidstva na své planetě a příchody skupin z kosmu. Na začátku naší historické epochy byl odchod Melkora na planetu Era, pak příchod Beránka. Kdo chce tvořit novou společnost, musí znát historii - zde je pouze základ. O mnoha kultech, státech, osobnostech a událostech se historie vůbec nezmiňuje. Kdo tedy je pověřený tvorbou nového světa, ať se tím zabývá, kdo pověřený není, ať se věnuje zcela lidským věcem, přátelům a sám sobě.
Trvale platí, že člověk, stejně jako vše živé, potřebuje zátěž, tedy musí být aktivní a to je spojeno s funkcí, se kterou se účastní stvoření, jsoucna. Předchozí společnost fungovala na základě negativní energie, strachu a rozdělení na elitu a plebs. To právě tato doba řeší, člověku připadla funkce produkovat pozitivní energii harmonie a energie. Člověk je schopen vytvořit pozitivní energii na základě lásky a tělesna, ale také negativní energii strachu na základě adrenalinové aktivity. Ve svých kultovních rituálech tyto a mnoho dalších druhů energií lidstvo vyzáří jako energii v dostatečné míře, aby duchovní svět byl plně zajištěn existenční energií. Podle toho, kolik energie člověk ztrácí, stárne nebo přežívá. Duchovní svět upravuje kultovní prožívání člověka za účelem získání určitého druhu emocí. Vyšší duchovní úroveň (Universum) dbá na to, aby kulty žily vedle sebe ve shodě a míru. Vedle toho je zde snaha po osobním růstu a rozvoji osobnosti každý má snahu uplatnit a rozvíjet své schopnosti a získat dobré ohodnocení a odměnu. Schopnosti si každý přenáší do dalšího života. Jak se bude prosazovat nový svět, poznáme podle toho, jak se bude zkracovat pracovní doba na čtyři a na tři pracovní dny v týdnu. Přibude volný čas, lide se však nudit nebudou, ve volném čase budou plnit své zájmy a životní poslání podle dispozic svého kultu. Mnohé z nich budou žít v ústraní a řešit své přežití a život s pránou.   
Svět už nebude řízen správní autoritou, ale přímo duchovními bytostmi, každý, kdo si najde nějaký "jeho" kult, získá napojení i kdyby byl ve stavu vyhoření. Mé poslání je zajistit dobré podmínky pro život všech kultů, aby se neblokovaly a nelikvidovaly, také stále hledám skupinu kterou baví nahota a erotika.