home

HERMESIS

Stvořitel a Spasitel

29. 10. 2022

.
Svět se mění a řeší se jeho priority a autority. Sleduji na Internetu Seznam a Youtube a reaguji na články, které jsou ve své době aktuální. Právě nyní tam najdeme články o křesťanství, Bibli a hříchu. Jde asi o snahu řešit budoucnost kultem Ježíše Krista.
Už dlouho a marně jsem si kladl otázku, proč je mezi smrtelnými hříchy také smilstvo a všechny jeho projevy. Láska, erotika, sex a hlavně volné vztahy mimo manželský svazek. Puritáni, kteří smilstvo odmítají a mají snahu ho kriminalizovat a trestat, se odvolávají na autoritu zákonů které vycházejí z kultu Islámu, Judaismu, křesťanství a vesmírných vlivů. Je zde rozpor mezi lidskou a vůbec pozemskou přirozeností užívat si lásku, erotiku a sex, dokonalost lidského těla a proti tomu odmítání této aktivity jako smrtelného hříchu. Jak to řešit? Jde o rozpor ve vlivu Stvořitele a Spasitele.
Stvořitel dal člověku dar lásky a sexuality, Spasitel to nazval smilstvem a zařadil smilstvo mezi sedm smrtelných hříchů. Jde o účelový přístup, Spasitel ve svých kultech lidem působí probrémy a nabízí řešení na nebesích. Možná jde o reakci na působení Krista, který přináší na planetu zlo, násilí a války. To vše je pro mne cizí svět, já uznávám jako nejvyšší autoritu zde boha Stvořitele a přináším svědectví zde o jeho cestě.