.

SVĚT

Jak je a jak bude

.
Rok 2019 byl všeobecně přijat jako svět duchovní obnovy. Co ale obnovit? Vše, všechno. Já pouze sděluji a vysvětluji, mám to štěstí a tu výsadu, že jsem přijal informace potřebné k pochopení souvislostí v historii a vývoji světa. Procesy řídí vyšší duchovní svět a lidé se účastní sami za sebe na základě vlastního rozhodnutí, které je ovšem spojeno s odpovědností, že spolupráci zle ukončit až po dokončení díla. Na straně druhé je spolupráce spojená se zajištěnou inkarnací a přijetím potřebných schopností a znalostí v oblasti praktické magie.  
A jaké jsou cíle? Co se bude dělat? Eden a očistec. Jsou to azylový a nápravný prostor pro duchovní bytosti v bardu. Má je každá velší duchovní skupina a kult, jen si je jinak nazývá. Jde o paralelní prostory a duchovní bytosti, které zrovna nemají úkol, zde nacházejí klid podle svých představ. Protože je představ více, budeme vytvářet ve své imaginaci paralelní azylových prostorů barda také více. Každý svůj, se svými průvodci a později se svými souvěrci (žijícími lidmi). Na těchto základech lze pak vytvořit kult a kulty spojit v novou spiritualitu. Zdroje jsou již připraveny.
Základní zásada: účastnit se může každý, jen nesmí druhým blokovat a ničit jejich dílo a cestu.
Hodnotit se bude trvale, kdo najde své souvěrce, může se k nim přidat.
.
.