SVĚT

Náš program

.

Příprava a přijetí programu stojí na každém počátku nové cesty. Politici už oznamují změny, sdělují: jsme v koncích, moc předáme mladé generaci. Za symbol změny bychom mohli přijmout postavení otce, syna a ducha Klausů. Otec, dominantní aktér změn v roce 1989 je unavený a profláknutý, jeho syn má diskvalifikující vadu na kráse a duch se vyčerpal a chybí. Je to znak doby a je zde ještě jeden aspekt politického programu, zásada, která se projevila právě nyní, podle mne v ten nejméně vhodný čas. Politici se dostali k moci na jedno dvě volební období a pak zůstali odstaveni. Tak se vyčerpal lidský potenciál a musí se hledat zdroje ve vzdálenější skupině, nyní se uvažuje o mladých. V tom je ale problém. Jejich svět je velmi vzdálen tomu současnému.
Nastupující dvě generace politický program nemají a své zájmy prosazují zcela jiným způsobem, jako hekři v jejich politické praxi bude jen málo ústavních postupů. Brzy najdou účinnější politické a mocenské postupy. A málo záleží na tom, zda získají hlasy ve volbách a místa v zastupitelstvech. Lze očekávat, že uplatní metody Star Wars a jejich působení na počítačové síti nezastaví žádné ochrany a zabezpečení. Jejich praxe nakonec způsobí zánik ústavních postupů a využití počítačových sítí.
Další skupinou, která změní Evropu, jsou imigranti ze zemí rozvrácených válkou. Ani jejich chování nelze předvídat. Na straně jedné jsou zvyklí prosazovat své zájmy, ale válka je poznamenala a lze očekávat, že mnozí se stali pacifisty a násilí budou odmítat. Někteří se vrátí, další se spojí pro politickou praxi, další založí rodiny, protože budou pro mnohé ženy atraktivnější než místní nabídka.
Stát slábne a jeho vliv se pod vlivem všeobecné korupce mění. Ani chování státu nelze předvídat. Za uvedenými důvody můžeme najít ještě mnoho skupin napojených na vyšší zahraniční moc. Tyto skupiny se však budou vzájemně eliminovat, jak tomu bylo dosud. Do politiky nespěchají, našli jiné účinnější způsoby, jak dosáhnout svých cílů. Dobrá zpráva? Mělo být mnohem hůř pro všechny.
A jaké je řešení? Elektronickou poštou neposílat důležité zprávy. Odejít do ústraní a věnovat se náhradním zájmům, já se budu věnovat virtuální erotice a intuitivní masáži. A co pro novou společnost připravit? Věnujme pozornost mladým, kterým je nyní 12 let a méně. Vytvořme novou vizi společnosti, zajímavou, přijatelnou a ukažme ji všem. Vytvořme společenskou smlouvu a nový správní program. Do azylových prostor přesuňme vše dobré, co ještě lze použít. Otevřme realizační prostor, ať každý předvede co umí, dobré uchovejme. Vše je pod vlivem duchovních sil a z této strany přijde další inspirace.      
.