SVĚT

Další program

.

Nyní mám napsat, jak postupovat při nápravě světa a přijetí nových správních a existenčních hodnot. Změny, jejich prověření a rozšíření, jsou plánovány na celé 21. století a pak nastane dokončení přerušeného božího soudu. Výsledek změn a soudů bude platný pro další čtyři milénia po které se očekává trvání současné civilizace a její vyladění na pozemské stvoření.  
Příštích dvacet let má již dlouho program připravený. O základním programu se rozhodlo když konzervativní síly nabídly buď setrvání u moci nebo zničení světa. Síly obnovy stvoření, tvůrci a dárci a další entity nabídly alternativu: ukončení zotročení člověka a nové myšlenky pro příští věk. Jejich základem bylo rozdělení všech území a všech národů a přidělení pro výhradní užití. To je také už připravené a v podstatě bude zachováno to, co máme v roce 2019. O změnách nerozhodnou války, ale prosperita společnosti, magie a demografická strategie. Dominátorem epochy je Choronzon, Pán chaosu. Abrahamovy lidé a kulty ztrácejí sílu. Do opozice ustupují okultní síly a humanisté. 
Avšak ani ti, kteří se s Choronzonem spojí, k moci se nedostanou. K moci totiž přicházejí entity inspirované Star Wars. Oni sami nepotřebují podporu své moci, stávající svět snadno ovládnou. Ale je zde problém: stejně jako křesťanská mise po svém příchodu zde nenašla funkční harmonickou společnost, vše bylo v chaosu, stejně tak je v chaosu svět i nyní. Rozloží tedy i zbytek toho, co ze světa zbylo. Počítačové sítě, elektronickou komunikaci, ovládnou funkční soukromé firmy a přírodní zdroje. Jedině oblast erotiky a sexu ponechají mimo svůj vliv, protože to neumí využít. Podle původního plánu se počítalo s délkou období dva až tři roky, ale může to trvat až osm let. Rozhodující procesy proběhnou v oblasti magie, imaginace. Jak se zachovat? Odejít do azylového ústraní, snažit se přežít, vyhnout se konfrontacím a násilí. Cokoli funkční vytvořené přivolá pozornost mocných a jejich snahu to získat pro sebe. Toto období ukončí veřejné mínění, které si uvědomí, že takto ne. Absence tvořivosti bude chybět všem a budou hledat tvůrčí síly.
Tvůrčí síly jsou v další generaci, také pro ně je už program připravený, já ho však neznám a možná se ani sdělovat nebude, protože si každý svůj program stanoví sám. 
.