SVĚT

Dualitní pantheon Universum

.

Článek popisuje řešení čtyři milénia trvajícího konfliktu mezi pozemskými a vesmírnými silami, kde obě hlavní skupiny prosazovaly své oprávněné zájmy. Tím řešením je dualitní pantheon Universa, ve kterém na úrovni nejvyšší mají zastoupení obě hlavní tvůrčí a správní pozemské skupiny. Tento model byl známý již dříve, ale komplikovaný nedořešenými konfliktu Atlantídy a vesmírných mocností a příchodem dalších vesmírných osobností a entit. Osobnost (Bůh),  nadřazena Melkorovi a současně Bereánkovi, zde chyběla, nyní se vytváří na úrovni vyššího Universa pantheon zastřešujíci obě dominantní existenšní skupiny. Pozemská správní část usiluje u stabilizaci života a jeho forem, prosazuje příjemné, relaxační a pohodové stránky pozemského života a druhá část tvůrčí, ta mění a napravuje poškozené a nefunkční, hlavním úkolem je rozšíření života do celého vesmíru. V této entitě převládá tvůrčí neklid, kariérní sklony a touha po dosažení úspěchu a uznání.
Správní systém "tvůrce-správce-ničitel" byl zde na planetě již znám na více místech a ve více časech, ale neosvědčil se z více důvodů, především proto, že ničitel byl vždy nejvlivnější a tvůrce akceptoval jen proto, aby měl co ničit. Systém nový tuto funkci ruší a obě správní části odděluje jako zcela samostatné. Tvůrce je současně i ničitelem, aby výsledek díla byl bezchybný. Hodnotit jej pak budou ti, pro které byl vytvořen. Celý proces nápravy světa započal po roce 1945, avšak brzy přešel do konfrontace mezi všemi skupinami, každá skupina měla vlastní cíle, představy a plány. Konflikty byly pro některé skupiny likvidační. Opět se projevila absence vlivu Universa se schopností procesy řídit. Tvůrci již řídí své zájmy a každá skupina, ať se nazve a zařadí jakkoli, ať se zaměří na své hodnoty a plány, jinak se v nových podmínkách neprosadí. 
.
.