SVĚT

Příchod Beránka

.

Beránek je misionář, který se podílí na rozšíření života do nových prostor ve vesmíru. Před jeho příchodem tvůrčí síly vyhledají vhodnou planetu pro osídlení a upravují na ní podmínky pro život. Pak navštíví staré usedlé civilizace a pozvou je na osídlení nové planety. Jejich aktivita je tak pozitivní, že přicházejí s bezelstným očekáváním přijetí a spolupráce. Zde však narazili na tvrdé odmítnují a likvidaci. Můžeme hledat důvody a nějaké se nabízí. Je známo, že Plejáďané nezávisle putují vesmírem a vyhledávají planety vhodné k osídlení a když nějakou připravenou planetu najdou, nepotřebují Beránka, aby je pozval. Jde však o konfrontačí aktivitu. A jaké je řešení?    
Servisní skupina, která přichází za Beránkem, Tvůrci a Dárci, není konfrontační a dodržuje kosmické zákony. Problémy jsou na straně druhé, která správu realizuje pomocí negativní energie, válek, strachu a mocenské zvůle.    
.
.