SVĚT

Ukotvení a způsoby projevu víry

.

Dnes řeším toto téma. Ke které autoritě se obrátit a jakým způsobem projevovat svoji víru. Rozhodl jsem se, že na stránky hermesis.cz uložím výsledky svého díla, hodnotový kruh, elektronický tarot, poradnu, duchovní principy, čtyřčlennou společnost a další inspirované spisky, které pomáhají pochopit tento svět a orientovat se v něm. Jsou určeny všem, komu se hodí, ať je použije.
Přišel jsem na svět s určitým úkolem a když jsem ve svých 43 letech dostal invalidní důchod, úkolů přibývalo, současně přibývalo také spirituálních autorit, které měly snahu mne nějakým způsobem zapojit do svého systému. Současně jsem získal svobodu s možností se zapojit nebo si vytvořit skupinu vlastní nebo žádnou, nechat na sebe působit náhodné vlivy. Druhý přístup je také možný, neodesílat prosby a žádosti, naopak sepsat nabídky a čekat, zda bude mít někdo zájem.
Uvědomuji si, že pro řešení těchto svých zájmů na úrovni vyšší magie uplatňuji postupy z úrovní nižších až základních. Jde o řešení vztahů vnitřních a vnějších a praktické úplatnění osobních schopností s cílem ukotvení nebo spolupráce a očekávání dobrého ohodnocení a osobního kreditu. Moje schopnosti nejsou nové, nabízel jsem je již dříve a tak jsem dostal několik nabídek ke vztahu, potíž byl v tom, že mne duchovní svět chtěl řídit a vlastnit a já mám zájem o spolupráci, abych zde mohl nezávisle působit ve prospěch všech, včetně oponentů. Své služby nabízím již delší dobu, ale zájem ani ohlas není, což má tři známé důvody.
Nejprve jsem se setkal s názorem, že moje nabídka je projevem duchovní pýchy. Asi jsem vzbudil závist, ale já tuto práci nepovažuji za výjimečnou, jen rutinní. Je pravda, že uvedené možnosti člověku dávali pouze bohové. Magická moc v této době přechází z vesmírných Bohů na pozemského člověka.
Druhým důvodem nezájmu je všeobecná nedůvěra, chaos a komunikace pouze se souvěrci.
Třetí důvod je osobní, Rasputin vyhlásil do oblasti magie, že se se mnou nemá nikdo bavit, že mne mají všichni ignorovat. Požádal jsem ho o vysvětlení a zrušení, ale nemá se k tomu. Takže všechny tři bloky trvají a mohou být zárukou, že se moje nabídka nedostane do rukou nepovolaných. Původním záměrem bylo nalezení místa které mi v duchovním světě náleží.   
Moje nabídka, služby jsou placené:
- karmické odpuštění, má to svá pravidla
- zjištění schopností a možností psychotiky
- uzdravení astrálního těla
- obnova bytostí a skupin z matrice
- čtení duchovních kronik a změny záznamů
- vyvolání, obnova z nicoty
- křest, vkládání duchovních principů do ega
a další po konzultaci.