SVĚT

Společnost vytvořená na síle a lásce

.

Téma, které nyní řeším, se týká koncepce společnosti. Máme zde animální společnosti, ty žijí v souladu s přírodou a zdá se, že věčně. Naproti tomu jsou zde nejrůznější společnosti pověřené založením civilizace s programem šíření života do kosmu. Základním předpokladem je dlouhodobá funkčnost, vyspělost a pevnost. Spolupráce se všech složek je nutnou podmínkou. A použití násilí je vyloučeno. V tomto smyslu začínáme znovu, každý podle svých představ a potřeb.    
Ta nová myšlenka přináší ověřený názor, že (každá) společnost musí být založena na pozitivní a současně i negativní energii. Vzájemně se to vylučuje, proto se tvoří dvě části společnosti, tvůrčí a relaxační. Tvůrčí je založena na negativní akční  energii, povinnosti a odpovědnosti, relaxační je běžnou součástí systému určenou pro účelové využití vytvořených hodnot a obnovu osobních sil.   
Nová možnost pro magii spočívá v tom, že do oblasti relaxace a sexuální magie se přesunuli lidé a bytosti, které již dokončili svoji práci. Tím uvolní prostor nové aktivitě a sami si užijí zaslouženou odměnu. Tím se také naplní motivace pro zájem vstupu do lidské inkarnace. 
Tato koncepce vytváří předpoklad pro model perspektivní společnosti. Relaxační možnosti doplní systém do kruhu tvorba-odpočinek, což se již v lidské praxi osvědčilo a prověřilo. Reálná podoba společnosti založená na těchto zásadách pak bude mít mnoho podob podle podmínek a potřeb. Je dána k dispozici všem tvůrcům, pro které je cílem lidská svoboda.
.