SVĚT

Zachránit svět a dořešit Atlatidu

.

Věčné téma, zánik Atlantídy. Dnešní situace ukazuje, že snahy zlikvidovat civilizaci je zde trvale přítomna. Také nyní hrozila světu velká likvidační hrozba a zda je již rozhodnuto, tak to opravdu nevím. Když mám snahu hledat události a souvislosti v Atlatídě, tak především proto, že tam jsou klíče k řešení tvorby, užívání a ochrany pozemské civilizace. Ty najdeme v každém věku a na každé správní úrovni. Vím, že se tam experimentovalo s DNA, což je zakázáno vesmírnými zákony. Také byly v té době posbírány všechny kovy z planety a začala doba kamenná. Plejáďané se chlubili, že zde zlikvidovali již šest civilizací. Rozumím tomu tak, že pokud chceme zabránit opakování krizí a konfliktů, musíme počínaje Atlatídou hledat všechny okolnosti a souvislosti ničení pozemských civilizací. V Novém Zákoně najdeme také hodně odkazů na procesy související s apokalypskou. Problémy jsou vázány na existenci civilizace po dobu dvou milénií a pak přílet Nibiru. Je snaha likvidovat civilizaci trvající dvě milénia, je dáno, že pak je již civilizace dospělá a schopna existence bez cizího vlivu. Zajímalo by mne, které vyšší inteligenci (autoritě) je snaha takto vyhovět.   
A jsme nuceni postoupit dál a hledat řešení ve vztahu mezi Bohy a člověkem. Pro Bohy byla existence člověka nepřijatelnou skutečností. Co mohli, to zničili. Co nemohli, tak zmanipulovali a zotročili, jako zde na planetě. Právě zde je možné najít řešení vztahu mezi člověkem a Bohem a pro obě skupiny najít klidný život, popřípadě spolupráci nebo symbiózu. Je otázkou, zda lidmi ověřené postupy a řešení lze použít také pro praxi bohů. Pokud řeší rozšíření života do kosmu, jistě ano.     
Co se dělo v Atlatídě, že se Bohové angažovali aby systém zklikvidovali? Je známé především to, že město bylo stavěno do kruhu, nikoli z důvodů bezpečnostních, ale aby měli všichni stejně daleko ke svým Bohům, ke zdroji moudrosti. Dostal jsem informaci, že mnohé snahy jsou trvale přítomny ve vývoji a jednou z nich je snaha povznést člověka ve vědě. Tuto snahu měli starověcí géniové starověku, Pythágoras, Sokratés, Archimédes, pak také astronomové na dvoře císaře Rudolfa II. a v jiné době další. Předání moudrosti člověku za účelem jeho zapojení do programu rozšíření života do kosmu bylo rozhodující pro likvidační snahy části vesmírných bohů. Viděli to tak, že člověk ohrožuje jejich zájmy. Určitou roli jistě sehrál i fakt, že lidé budovali systém na základě pozitivní energie, vesmírní Bohové využívali negativní energii a v poslední době se úspěšně snažili ji prosadit i zde. Nový správní systém bude účelově využívat obě energie. Je nutné hledat záruky a smír, jinak mohou nastat vážné chvíle. 
A jak zachránit Atlantídu? Povolat zpět mudrce a génie, které tam působili a dát jim novou příležitost a také hledat správná řešení současných problémů. Každá autorita si bude prosazovat svá vlastní řešení a hodnotit je budou lidé tím, jak je přijmou.