SVĚT

Sebehodnocením uzavřít životní etapu

.

Každý jednou přijde do životní situace, kdy má snahu udělat si v životě pořádek, což začíná vyhodnocením prožitého a většinou uzavřeného a splněného programu. Současně provedu odložení starého programu a přijetí programu nového, ten budu tvořit spolu s novými vztahy. Velmi mi imponuje aktivita Ravena a jeho přátel, budu mít snahu se k nim přidat. Také mám přání pro své přátele postavit dům v přírodě, který by respektoval současné i příští změny počasí a vybavil se pro snadné přežití. Také mi imponuje směřování společnosti na prožívání erotiky včetně rituální, když mne pozvou, přijmu a nabídnu podporu a ochranu. To jsou mé plány nové a nyní ty staré, snad již splněné, ukončit je a vyhodnotit.
Schopnosti psychotiky, která je základem pro každou duchovní aktivitu a magii, jsem získal od otce i od matky. Harmonie mezi nimi nebyla a tak jsem si prožíval prvky schizofrenie už od mládí. Asi třicetkrát jsem byl v ohrožení života a trapasy už spočítat nelze. Prý škola života, která dohání absenci výchovy v rodině. Po celý život jsem také prožíval "boj o duši", když se o můj osud zajímaly dvě silné entity, Luciferovi Tvůrci a Dárci a Čandraguptovi Peršané. Tyto souvislosti jsem poznal až nedávno, po celý život jsem hledal své duchovní ukotvení ve všem, co zde bylo a co se objevilo. Všude jsem našel kult Krista, ten přinášel tři duchovní principy: prostý kříž jediné cesty, monstranci vznešenosti a okovy sancí a trestů. Zakázal alternativu a vyhlásil zásadu, že vítěz bere vše. Tyto zásady bylo zdrojem neklidu a konfliktů, protože každý si chce jít svojí vlastní cestou a je nutné stanovit meze, kam se až smí jít. Tedy mnoho cest v jednom prostoru. Zakázána je krutost.    
Za těch mnoho let od roku 1986 jsem toho udělal hodně, ale už si na všechno nevzpomenu, tak alespoň něco. Psal jsem po roce 1990 program pro napravení a obnovu společnosti. Když by se použil v té době, došlo by k evoluční nápravě a k následným krizím by nedošlo. Své texty vyvázané do knihy Most jsem poslal do Prahy na Katolickou kolej. Kniha byla odmítnuta se zdůvodněním, že jde o dílo synkretické. Později jsem své spisky ukládal na své stránky na doménu medy.cz, ale ohlas nebyl žádný, vztahy a komunikace byly a jsou zablokovány. Napsal jsem také erotickou povídku "Malka a biskup", ve které jsem vylepšil úděl dívek a žen týraných pro čarodějnictví. Rozverné povídky ukazují souvislosti s problémy ve společnosti, později je na stránky vrátím. V té době jsem začal pracovat na "Základním hodnotovém kruhu", ten ukazuje a podrobně vysvětluje motivaci v jednání subjektu, neřeší vztahy, ale těm se věnuji také hodně. Základní hodnotový kruh mi pomohl vytvořit systém pro výklad z karet a pomáhá mi pochopit lidské jednání. Na základě hodnotového kruhu jsem sestavil medy-tarot, výkladové karty s rozšířenou velkou arkánou. Medy-tarot má sto karet. S úspěchem jsem působil jako věštec na dálku a festivalu Astrovíkend. Úspěšný jsem byl v letech 2005 až 2010, po roce 2014 jsem už nové klienty neměl.
Působení po roce 2010 už asi nic nového nepřineslo, jen jsem opakoval a doplňoval co již bylo napsáno. Později jsem svými spisky asi jen provokoval útoky a likvidoval je. Někdy od roku 2005 loudím lásku a erotiku, která je lidem odebrána, protože láska dává větší moc, než negativní energie na které je založena společnost. Období let 2015 do vánoc bylo ve znamení okultních útoků velmi obtížné a šlo mi o život. Jak ale sílily útoky, tak jsem získával nové schopnosti se bránit. Nemám však potřebu likvidovat útoky, zneužívají se k tomu pozemští lidé a to působí vylidnění planety a stav vyhoření žijících. Naopak mám snahu duchovní svět obnovovat. Vidím to tak, že všechny zde popsané procesy končí a každému se otvírá nová cesta. Mně také, chci se věnovat spirituální skupině Hasna, jde o možnosti relaxace tělesné i duchovní a také návrat lásky lidem.
Ráno jsem dostal odpověď: když si budu povídat s lidmi, nebudu si povídat s duchovním světem.
Jen osamělí lide jsou takto inspirováni, aby měl i čem přemýšlet a nenudili se. Tak oslovím své známé, snad něco vyjde. Také nabídnu léčitelství, podporu uzdravení včetně psychoočisty.
.
.
.