SVĚT

Hlavní myšlenka ve změně Řádu

.

Myšlenka vztahu člověka a Boha (autirity) je obsahem každé ideologie. Objevuje se ve spojení s příchodem Beránka, tedy entitou, jejímž úkolem je šířit život do kosmu. Podstatou problému je zapojení člověka do tohoto programu, což vyžaduje jeho osobní a duchovní růst. To přináší zákonitě oslabení člověka na autoritě. Autorita se tomu snaží zabránit tím, že člověka řadí buď mezi bytosti tvůrčí nebo k bytostem které pracují s energiemi. Možnost vstupu do obou existenčních oblastí člověka osvobozuje a uvolňuje jeho cestu hodnotovým kruhem k osobnímu a duchovnímu růstu.  
Tato myšlenka je nyní realizována tak, že každý má možnost realizovat své vnitřní a vnější vztahy. Vnějšími vztahy je zapojen do společnosti, plní svoji profesi a získává odměnu. Vnitřní vztahy má se svým rodem a souvěrci, kde ve svém soukromí žije ve shodě s hodnotami a představami o životním ideálním stylu. Zde si vytváří své malé království a teplo domova. Vyšší autorita vytváří civilizaci
Takto byl svět nastaven ve chvíli, kdy se vládci rozhodli, že lidem dají peníze a dále se o ně starat nebudou, tak, jako se starali o otroky v plné péči. Společnost se ovšem tomuto modelu trvale snaží bránit, protože člověka osvobozuje.  
Model je funkční a historicky ověřený, předložený ke všeobecnému přijetí: Každý člověk, každá bytost, řeší své vnější i vnitřní vztahy. Vnější vztahy jej zapojuje do společnosti v rámci jeho profese a životního úkoly, vnitřní vztahy se týkají jeho soukromí, kultu, víry, rodu.. a oba světy jsou odděleny a vzájemně nezávislé s odlišnými funkcemi.
Nejde o nic nového ani mimořádného. Každý volně žijící subjekt řeší svůj život ve dvou rovinách. Sebeobsluhu (udržení při životě, uspokojení potřeb) a místo v systému, nejlépe formou symbiotických vztahů. To dohormady s cílem udržení rodu a/nebo jedince samého. 
Správní a duchovní systémy a vlastě všechny skupiny, které organizují lidí, mají snahu řešit obě úrovně podle svých představ, především přidělování funkcí, finční ocenění a prožívání. V optimálním případě umožní volný průchod celým hodnotovým kruhem. Takto otvírám dveře k velkému tématu.
.