SVĚT

Řešení všech problémů a ukončení ohrožení

.

Celý proces změn od roku 1990 vytvořil podmínky pro ukončení ohrožení planety a celého stvoření.  
Řešením je přijetí všech subjektů (jednotlivců i skupin) do jediného společného systému. Ten systém má dvě části, bojovníci a milovníci, aby si každý mohl vybrat. Systém je v kompetenci Universa a platí pro celou planetu. Podmínkou je, že si Universum podrží kontrolu nad celým systémem a bude schopno řešet a napravit každý problém, zejména ty konfrontační ze zlé vůle.
Řešení: "Všechny subjekty, skupiny, entity, mohou přijít na planetu a zde se usadit. Společná zásada pro všechny: chovej se slušně a měj se dobře". Musí-me se naučit žít bez válek. 
Realizace: planeta je dost velká pro všechny, ale mnoho míst je vážně poškozených a pro život nevhodných. Příchozí z kosmu zde mnoho prostoru zničili. Co zničili, napraví a na místě se mohou usadit. Tím "chovej se slušně" je míněno, že nebudou poškozovat planetu a její systémy, ani ohrožovat jiné skupiny. Pro nás jsou to samozřejmé podmínky a musíme na nich trvat, bez nich není možnost přijetí do pozemských systémů. Na straně druhé, je v našem zájmu všechny skupiny (subjekty) přijmout a dát jim existenční prostor, protože vše odmítnuté vytváří systém vlastní a jiné systémy ohrožuje. Přijetím pozvání a příchodem na planetu se zavazují respektovat pozemské Universum. Na straně druhé zde mohou ve svém soukromí žít podle své přirozenosti. Vyloučeno je pouze násilí, války, mučení a týrání. Toto řešení sděluje Universum a Nejvyšší síla.
.