SVĚT

Hodíme tam atomovku...

.

Atomovka jako jedna z cest nápravy chyb a nešvarů ve společnosti. Chyby Atlantídy také byly řešeny atomovkou a na dvě tři milénia na planetě asi život zanikl a byl přenesen z jiného prostoru.   
Víme, že na okolních planetách život byl, ale celé planety nebo život na jiných byl zničen atomovkami. Přesto mnozí z nás mají snahu jít stejnou cestou.  
Řešení? Náprava chyb v Matrixu. Do Řádu a zvyklostí prosadit lidskou zkušenost. Povolit alternativu a lásku, odmítnout války a devastaci přírody. V politické praxi prosazovat kratší pracovní dobu.    
Hlavním a jediným zdrojem všech problémů byl chybný systém, Matrix plný záměrných a účelových chyb. Působil jako zavirovaný program v počítači. 
Do stáváme se do oblasti, kterou řeší Nejvyšší síla. Je zde odkaz Atlantídy. Zničena byla atomovými zbraněmi stejně jako mnoho jiných planet v kosmu apokalyptickými silami, které takto jednaly za své přirozenosti. Je docela možné, že to bylo ve prospěch stvoření, kdy se likvidovaly nepovedené projekty. Síly stvoření zde působí a mají snahu otevřít novou cestu, přinášejí nám program správy lidstva na základě funkčnosti, perspektivy a harmonie. Snaží se do řádu umístit vše, co se týká člověka a lidstva. V současné době řešíme problém zániku všech vesmírných entit, které k nám na planetu přišly. Zde se projevuje syndrom Atlantídy, ten působí jako imunitní systém a likviduje vše cizí, vše, co přišlo z kosmu. Měli bychom se z toho poučit a nelikvidovat, co likvidováno být nemá.
Druhé téma které řeší Nejvyšší síla, je již zmíněný řád. Chaos na planetě skončí, až správa opustí Římský správní systém, Římské právo založené na jediném pravidle, rozdělení lidstva na elitu a plebs s cílem, aby lidé sami sebe zotročovali a udržovali ve strachu. Naopak se má podporovat střední vrstva, uvolnit existenční a duchovní alternativu, přijetí, vyhlášení a realizace kosmických zákonů a  také ukončení násilí. Sankční síly působí chaos ve společnosti a likvidaci duchovních bytostí, které se na násilí a potížích podílejí. Tyto problémy lze zastavit pouze změnou pravidel a osvobozením společnosti. Změna světového řádu ve prospěch lidstva je jedinou cestou ukončení chaosu a nejistoty. Ještě vyhledám ve svém archívu Kosmické zákony a zde je uvedu.   
.
.