SVĚT

Sex-moc-peníze

.

Svět v roce 2020: Blíží se změna – podle astrologie padnou mnozí politici a přeskupí se sféry vlivu 

 
Musím reagovat na článek Blíží se změna, odkaz a plný název je výše. V článku jsem našel tuto větu:    "V napjatých fázích tohoto cyklu se představitelé státní moci a politici ocitají pod mimořádným tlakem, které na ně vyvíjí Pluto. Jsou vystaveni řadě pokušení, tradiční astrologie je nazývá „sex, moc a peníze“. Někteří z nich v této zkoušce neobstojí, uzavřou smlouvu s ďáblem (Pluto), což jim samozřejmě dříve nebo později zlomí vaz."
„sex, moc a peníze“ - ano to je ono, změny v této oblasti jsou zásadní pro charakter společnosti.
Proč pokušení? Protože tyto oblasti jsou hlídány a kdo se tam nechová slušně a podle pravidel, ten je potrestán. A moje představa, jak to řešit? Jak změnit pravidla?
Sex: přenechat v kompetenci soukromí, včetně rituálů. Lze provádět cokoli, na čem se shodnou všichni přítomní a co neubližeje ani tělu, ani psychice.
Moc: ta je nad zákony. Kdo má moc, může prosazovat své názory a řídit svoji oblast. Může získat lukrativní nabídku v každé oblasti, kterou společnost nabízí. Co s tím? Moc rozdělit. Kdo má moc, ať jedná ve prospěch lidí a společnosti. Co se vytvoří, musí se i bránit před zcizením.       
Peníze: když nejsou kryté zlatem, jde pouze o jakýsi bodový systém, bankovek si může panovník  vytisknout kolik potřebuje. Připsat peníze na konto je také pro někoho snadné. Finanční systém se stal nástrojem kontroly nad člověkem. Někde leží biliony a biliardy, kdyby totiž měli lidé dost peněz, tak by nejednali proti svému svědomí.
Informace: sem patří ještě informace, člověk jedná podle toho, jaké informace dostal. Však je malér, když dojde k jejich úniku. Dříve jsem si myslel, že historický vývoj je logický a kauzální, po přečtení článku už vím, že za všechno mohou hvězdy. 
Napravit svět znamená udělat pořádek právě v těchto hodnotách. Žádné pokušení, ale běžná funkční součást společnosti. A je zde vazba na čtyřčlennou společnost. Inteligence pro všechny řeší informace, podnikatelé peníze a tvorbu hodnot, správci moc a prostí lidé erotiku, sex a relaxaci.
.