SVĚT

Nové uspořádání, nový řád

.

Konečně máme planety v těch správných konjunkcích, takže může realizovat připravené změny. Ty jsou založeny na mnoha zásadních parametrech, které se v této době sešly a dozrály. Však i ničitelé a oponenti se na tuto dobu dobře připravili, takže se procesy protahují a bytosti a skupiny vtažené do konfrontace a boje se likvidují. To se týká všech úrovní a týká se to i států, národů a nadnárodních společností. Však planety už se staví do potřebných konjunkcí, takže se blížíme ke zklidnění a realizaci změn. Situace se zklidňuje. Je možné, že se vracíme k tomu, co už zde bylo.
Na úrovni Stvořitele a stvoření jde o velký úklid, likvidace toho, co se nepovedlo. Na počátku bylo porušen kosmický zákon "přej a bude ti přáno". První bohové byli nedokonalí v tom smyslu, že chtěli mít výsadní postavení a vše, co stvořili, muselo být horší, než oni sami. To se následně likvidovalo.  
Zde na planetě mnozí bohové přepravovali lidi ke spolupráci, což byla pro společnost velká výhoda. Například z Babylónu vzdešli bohové se jmény začínajícími na "B", později byli démonizováni. Lidé budou v rámci kultů znovu připravováni, aby se podíleli na ochraně a správě planety.
Nyní společnost funguje na negativní energii, strachu a snaze bojovat. Takový systém potřebuje války, mučení a týrání. Trpí příroda, zvířata i lidé. Energie vytváří také životní styl. Všechny formy života jsou a budou hodnoceny podle toho, jakou energii produkují. Základní jsou klid a pohoda, ty pozitivní i ty negativní jsou spojeny s konkrétní činností, často rituální. Silné energie posilují duchovní svět. Každý kult ve svém životním stylu a rituálech vytváří ty své podle zájmu dominátorů.
Společnost je uspořádána do pyramídy. Takové uspořádání umožňuje, aby malá skupina osob řízená duchovním světem, řídila celou společnost. Tato společnost přes elitu kontroluje informace, peníze, moc a sex, relaxaci. Pro alternativu tak není žádný prostor.
Alternativou je společnost čtyřčlenná, ve které spolupracují prostí lidé, inteligence, podnikatelé a správci. Prostí lidé jsou zdrojem energie, především jim je určena láska, erotika a sex, také požitky a relaxace. Inteligence zpracovává informace včetně mediálního obrazu světa. Podnikatelé vytvářejí hodnoty, spravují finanční systém a obnovují hodnoty již vytvořené. Správci rozdělují, co bylo vytvořeno a stabilizují systém. Patří jim moc, která má být delegována do autonomních skupin.
Nová společnost bude na každé úrovni rozlišovat mezi vnějšími a vnitřními vztahy. Základem autonomie je zásada, že co si sama vyřeší úroveň nižší, tím se vyšší úroveň nezabývá. Na úrovni kultu, rodu a rodiny jsou vnitřní vztahy chápány jako soukromí. Do funkčních vztahů se nezasahuje.
Můžeme předat odpovědnost za změny planetám, ale změny byly důsledně a odpovědně plánovány dlouho dopředu na všech úrovních stvoření včetně souběhu potřebných podmínek.
A moje role? Jsem mediální osoba, která přináší program změn. Nejsem předurčen pro žádnou politickou funkci, ani pro realizaci v oblasti inteligence, podnikání nebo správy. Mám snahu pomáhat lidem jako poradce s podporou karet a léčitel těla i ducha pomocí energie. Chci se věnovat hasně, to znamená láska, erotika a relaxace. Moje informace jsou k dispozici těm, kdo mají snahu napravit svět. Text je nasměrováním a věřím, že vývoj půjde právě tímto směrem. 
.