SVĚT

Nový svět

.

Na Internetu jsem si přečetl, že starý svět za dva roky skončí. To by znamenalo, že se chystá už svět nový. Pokládám to za přirozený vývoj a kdo neví jak bude vypadat, tak ať si přečte mé očekávání. Jewn připomenu, že Římská říše byla vytvořena na základě jediné zásady, rozdělení celé populace na 15% elity a 75% otroků, poddaných, plebsu. Římské právo tuto zásadu podrželo až do dnů současných, kdy už není aktuální, lidskou otrockou práci převzaly stroje a svět zásobuje Čína.
Lidé zejména v Evropě už nejsou ochotni ani k otrocké práci, ani k válečnému živoření. Motivace a nástroje, které vytvářely a upevňovaly stát, své možnosti vyčerpaly. Je tedy nutné přijít s něčím novým. Výchozím předpokladem je přímé napojení každého člověka na duchovní zdroje informací a energie. Každý, kdo není ukotven v nějaké církvi, dostává informace o nových procesech a vývoji. Takže každý může přijmout mé informace a vyjádřit se k nim. Tedy na úrovni Universa jsou již dominátoři vzešlí z významných osobností, které se přesvědčivě postavily za zájmy pozemských lidí a chránily pozemské systémy. Jejich úkolem je přijímat další příchozí z kosmu, prověřovat je a pro všechny skupiny zajistit bezkonfliktní spolužití. Velké národy a pronárody vytvoří samostatně společné hodnoty pro existenci a spolužití. Uvnitř velkých národů se pak vytvoří kulty s odlišným životním stylem a prožíváním, aby každý mohl žít podle svých představ a odlišnou životní energií. V rámci kultu pak vzniknou rody a rodiny podobné šlechtickým nebo židovským, ve kterých zůstanou zemřelí předkové, pomáhají k prosperitě a podle potřeby nebo zájmu se pak opět inkarnují do svého rodu nebo do jiného rodu ve svém kultu. A jak bude organizována společnost?
Současný pyramidální model se změní na společnost čtyřčlennou. Budou zde prostí lidé, ti budou řešit životní styl, lásku, erotiku a relax. Inteligence bude spravovat oblast informací a znalostí. Podnikatelé budou řešit finanční systém, aby byl plně funkční. Čtvrtou skupinou budou správci, kteří na všech úrovních budou na základě dělené moci spravoval autonomní regiony. Na všech úrovních budou fungovat vnější a vnitřní vztahy. Ty vnitřní budou v soukromí, vnější veřejné.   
Takový vývoj a nové uspořádání mi připadá zcela logické. Stačí ho vyhlásit, upravit zákony, finančně podpořit a můžeme se vydat do nového věku. Je psáno, mnozí první budou poslední a mnozí poslední budou první. Tomu věřím, znamená to ovšem, že mnozí první prvními zůstanou a mnozí poslední zůstanou posledními. Společnost se promíchá podle toho, jak se kdo přizpůsobí a přijme nový řád s novými možnostmi.  
A jak bude reagovat svět? Přestane platit a prezentovat bláboly církve o tom, že až přijde Ježíš Kristus, že teda uvidíme. Bude vytvářet vlastní modely budoucího řádu a finančně změny podpoří.
Zlevnění jízdného ve vlacích a autobusech vnímám jako příslib pozitivních změn.
.