SVĚT

nový program

Ve spolupráci s duchovní skupinou "Tvůrci a Dárci" jsem psal články zaměřené na nápravu světa.
Nový program spojuje vesmírnou a lidskou pozemskou správní zkušenost a praxi a pro uzavření programového kruhu doplňuje oblast relaxace HASNA a vrací lidem lásku.

HASNA - HOME - NOVÝ SVĚT

9. června 2019 - Vize budoucnosti pro Evropskou unii

29. června 2019 - Mám svátek

22. srpna 2019 - Duchovní kronika

16. září 2019 - Nechci katastrofy

22. září 2019 - Vládnout světu

24. září 2019 - Zjevení Pavlovo

...