lg_home.gif (3905 bytes)                                Škola magie

Vize budoucnosti

.
Dnes, 10.2.2021 cítím uvolnění, každou hodinu se situace mění, mediálně se řeší coronavir, o ničem jiném se nepíše, i když problémů je více. Po dlouhé období před rokem se odrážely procesy ve společnosti na Youtube, magie,  duchovní, jak se situace měnila, měnila se i témata příspěvků. Nyní jsou tam hlavně písničky a tanečnice s krátkámi sukněmi. Coronavir je stále ještě mocenským nástrojem, opatření, která mají zabránit jeho šíření, jsou pro společnost likvidační. Premiér Babiš má snahu je prosazovat i přes nevoli společnosti, ale slouží vlivným mocenským skupinám. Mnohé z nich mají snahu snížit lidnatost a nesporný vliv mají také miliardy pro výrobce vakcín. Co my s tím? Především hledat způsob, jak přežít. Prostí lidé mají slíbenou podporu v inspiraci a invenci při hledání alternativních způsobů obživy.
Budoucnost ovlivní také mocenské spory uvniř Evropské unie. Vše, co má v Evropě nebo ve světě nějaký vliv, zasahuje do procesů v Evropě. Vzniká tak prostředí vhodné pro hledání nových vztahů. Zdánlivý chaos zde bude dlouho, protože kdokoli se mocensky začne prosazovat, vyvolá spojení ostatních jako oponentů. Možná i Vyšší moc zde bude udržovat stabilitu.
Správa společnosti bude mít jako prioritu povznesení člověka tak, aby byl schopen si své záležitost sám spravovat a následně spolupracovat s dominátory (bohy). Druhý model je založen na omezení svobod člověka, na jeho plné kontrole a konkrétních direktivách. Nejlépe by bylo oba systémy spojit, protože ve společnosti jsou oba typy lidí, jedni chtěji rozvíjet a uplatnit své schopnosti, chtějí samostatnost, druzí mají potřebu být vedeni. 
Velkým politikem je láska, erotika a sex. Přináší uvolnění o stresu a uspokojení v partnerském vztahu. Do trvalého partnerského vztahu se musí scházet souvěrci stejné víry. Lásku, erotiku a sex řeší rodina, rod a kult, nikdo další. Je nutné tuto oblast lidem otevřít bez dalších direktiv, protože zde budou realizovat své potřeby, když vliv společnosti oslabí.
Do Evropy přicházejí běženci z Afriky a Asie, především Muslimové a Islamisté. Měli v úmyslu zde založit islámský stát, ale neuspěli. Je dobře, že přicházejí delší dobu, Evropa už našla způsoby, jak s nimi jednat. Někdo zůstane, někdo se vrátí, někdo zde založil rodinu, jejich vliv předvídat nelze.
Budoucnost ovlivní mnoho skupin a vlivů. Kdo bude úspěšnější, toho ti méně úspěšní stáhnou zpět. Situace se tak stabilizuje. Je zde však jeden vliv, který ovlivnit nelze a který ovlivní život na planetě dlouhodobě. Jde o růst teploty. To je důsledek civilizace, možná jde skleníkové plyny, rozhodně však o spálení velkého množství vyrobené a vytěžené energie a hmoty. Budeme řešit topení a dopravu. Také spalování kyslíku v dopravě a při topení. Už se začíná řešit výroba elektřiny jinak než se spotřebou kyslíku. Budeme stavět domy se schopností chránit před horkem a se schopností zadržet spodní i povrchovou vodu. Budeme také zalesňovat a stavět přehrady. Ve světě je mnoho oblastí s kritickým nedostatkem vody, většinu z nich lidé opustí.
.