lg_medyeu.gif (2135 bytes)

Vztahy 2017

11.05.2017

Ženy a muži dnes

lg_vztahy.gif (1892 bytes) Každá generace je jiná a má jiný přístup k partnerství. Předpokládám, že ani příští generace nebudou mít modelové vztahy podle hodnot vytvořených v židovsko-křesťanské tradici. Tím mám na mysli manželství na celý život ve věrném vrstevníků, kde žena je o nějaký ten rok mladší než muž. Kdy se žena stará o domácnost, plodí a vychovává děti, muž se věnuje řemeslu nebo jinak zaopatřuje rodinu. Takové uspořádání vztahu je funkční, pokud není narušeno neshodami, osobními problémy nebo jinými zásahy. Láska v takovém vztahu je dána společnou snahou a společnými úspěchy. Přeji si, abychom se k tomuto modelu opět vrátili a žena aby měla na rodinu čas a muž aby byl schopen rodinu zajistit. To jsou dvě rozhodující podmínky, které rodině může dát jedině společnost.
A jak je to dnes? Od počátku industrializace podmínky ve společnosti mění spory a konflikty mezi buržoazií a feudály. Vyvrcholením byla Světová válka. Následně spory mezi novou elitou a rytířskými řády řešila Druhá světová válka a následné konflikty a destabilita důsledně rozvracely nejen život prostých lidí, ale i podstatu rodiny. Podmínky pro tradiční rodinu zanikly. Muži podnikatelé a živnostníci byli pro rodinu autoritou, muži zaměstnanci už ne. Tak ženy začly hledat náhradní autoritu a mnohé ji našly v televizi a později v internetu. Co kdo řekl v televizi, bylo pravdivé, správné a svaté. Názory ženy a muže se začaly vzdalovat a vztah rozpadat. Ženy potřebovaly pro život hodnoty které dříve získaly od muže, jistotu bezpečí a další existence, muži šli za kariérou nebo za osobními zájmy a tak se ženy začaly psychicky měnit v muže, přijímat jejich role a postoje. Převzaly organizaci vztahů, rodiny, životního stylu a ovládly život rodiny. Muže vytlačili i s jejich zájmy, nedaly jim v rodině žádný prostor k uplatnění, zejména pokud muž přišel do rodiny ženy. Pro některé muže se stala situace doma psychicky neúnosnou a raději odešli bydlet pod most jako bezdomovci. Další muži se věnovali více svému povolání, podnikání a kariéře, další také přenechali rodinu ženě a věnovali se jen svým zájmům. Tato situace posílila homosexualitu mužů i žen jako náhradní řešení absence partnera-ky mezi vrstevníky, ženy se zaměřily na působení ve společnosti a starší mužové se stali sponzory mladých žen které nenašly zaměstnání ani pochopení rodiny. Určité rysy jsou znakem celé generace, jiné jsou omezeny například pouze na ženy s mužskými rysy. Pro ně platí, že nemají problém s nahotou, lépe se orientují a nechtějí děti.
Ženy po čtyřicítce zase mají snahu manžela, životního partnera, manipulovat, chtějí mít nad ním moc také proto, aby neodešel jinam a aby se choval správně, mají snahu vychovávat, a tato snaha s věkem posiluje. 
Jaké je řešení? Co s tím? Co poradit mužům a co poradit ženám? Mám takový pocit, že rady ženám jsou pro muže nepřijatelné a rady mužům ženy také odmítnou. Už první rada může být pro jednoho z partnerů nepoužitelná: zůstaňte ve vztahu ze sociálních důvodů a ponechejte si svobodu jakou mají singls. To jsou lidé, kteří sice žijí sami, ale občas se sejdou pro pěkné chvíle. Podstatou vztahu je potřeba někoho mít, ale na určitou dobu, nelze být s někým trvale. Tedy lze, ale už po něm netoužíme a vztah dále rozvíjet nechceme, spíše vztah i komunikaci omezit. Ještě tak společně provádět aktivity, které by sami realizovat nechtěli, například dovolenou. Někdy zůstane pouze u sociálního zajištění vztahu.   
pokračování