lg_vztahy.gif (1892 bytes)

Vztahy 2017

Vztahy si uspořádejme sami podle svého

- -
. Podle kosmického zákona mohou být vztahy navázány pouze na základě dobrovolnosti a zájmu všech účastníků. Doplnil bych "v co největší míře", protože většinu vztahů není možné opustit, plní určitou funkci a závazky. Přesto lze vztahy vylepšit vyhlášením příznivějších podmínek a zlepšením jejich funkčnosti. Každý vztah je jiný, protože je výsledkem kombinace  mnoha prvků, vlivů, podmínek, kultovních direktiv, předsudků, zkušeností, představ, libida, rodinné tradice, potřeb, ale nakonec rozhodne láska i za cenu problémů, ale i ty se zklidní ve snaze mít dobré vztahy a přizpůsobit se.
. Je znakem naší doby ukončovat vztahy mezi jinověrci a navazovat vztahy se souvěrci  i za cenu většího rozdílu věku. Mít názorovou shodu a společné zájmy je důležitější, než věkový rozdíl. Nad tím vším pak rozhoduje direktiva kultu a církve. Nejsnáze si vztahy upraví ti, kteří k žádné církvi nepatří nebo se necítí být omezeni žido-křesťanskými hodnotami. Partnerský vztah si velmi rychle pragmaticky upraví na základě společných zájmů, potřeb a možností. Je velký rozdíl mezi vztahem sociálním a vztahem občasným pro pěkné chvíle. Do každého vztahu pak vstupují i osoby z okolí a další vlivy.
. Myslím, že mám konečně dobré vztahy, rád bych tedy předal své dobré zkušenosti partnerům a osobám, kteří si dobrý vztah teprve vytvářejí. Za hlavní problém a překážku které kazí vztah, vidím snahu partnerů prosadit vlastní představu o uspořádání dobrého vztahu a ovládnutí vztahu. To je nejčastější důvod rozpadu vztahu a hledání souvěrce se společnými zájmy.
. Pocítil jsem marnost svého psaní, lidi spíše odcizuje, než bychom se sbližovali, tak zpomalím a ujasním si, co je cílem mého psaní. Možná to píši pro sebe, abych si ujasnil své názory, možná to píši pro realizaci partnerského vztahu. Čekám na podmínky, ve kterých bych mohl své představy realizovat. Pak možná budu psát zajímavěji na základě nové osobní nebo partnerské zkušenosti. Uvidíme.