eseje, úvahy, psaní, články

lg_vztahy.gif (2135 bytes)

Normalizace partnerských vztahů

Je konec roku 2016. Dějí se věci, které by nás mohly zneklidnit, ale narozumíme jim, tak zůstáváme klidní, chystáme vánoce a hledáme způsoby, jak přežít. Je zde velký prostor pro konspirační teorie a apokalyptické teze. Působí zde vlivy, které jsou zcela nové, protože ty staré nástroje pro udržení pozemského lidstva v otroctví už své účinky ztratily. Není nutné se o nich rozepisovat, protože jim nerozumíme a také neznáme, jak je řešit ve svůj prospěch. Klid mi dává jen víra, že je zde síla, která nám přeje a má vliv.
Normalizovat partnerské vztahy je nesnadné už proto, že normální vztahy jsou nefunkční a nenormální. Normální funkční vztahy společnost nemedializuje. Vytváří se iluze o tom, jak se všichni věnují sexualitě, píše se o tom, jak to ještě zlepšit, ale realitu vidím jinak. Neznám soukromí mnoha žen, ale ty, které znám, připouští, že o sex zájem nemají, naopak že mají blok. Pokud máte jiný názor, tak si ho ponechte, protože jde pouze o teze, které nemohu doložit. Ovšem již před několika lety jsem poznal, že ženy, které se věnují reiki, andělům, archandělům, Bohu, nebi a vesmíru, mají problém se vztahy a nemají sexík ani lásku. Ženy chtějí být muži sociálně zajištěné a muži u žen hledají lásku a sexík. Právě v této době muži opouštějí vztah se ženami a možná hledají náhradu v homosexuálním vztahu. Teď jde o to, komu to vadí a kdo má snahu to změnit.
Ti, kterým tento vztah vyhovuje, mohou mé sdělení přijmout jako potvrzení toho, co již tušili nebo věděli. Muži a ženy, kteří chtějí žít v partnerském vztahu, by měli hledat řešení. Někomu bude k nápravě stačit odhalení, když si přečte tyto řádky, další budou hledat pomoc. Řešením je názorové sblížení a společné zájmy, nejlépe na stejné duchovní cestě jako souvěrci. Je docela možné, že se objeví nové způsoby obnovy partnerské lásky a sexuality. Můžeme je společně hledat. Kdo má zájem, tomu nabízím pomoc s obnovou vztahu a lásky.   
Jak tedy vztahy normalizovat? Nejprve najít onen normál, rod a rodina určitě, k tomu zásady "co není doma, musím hledat jinde" a "odskoč si, ale věrně se vrať". Pak ještě "ve vztahu mají partneři stejná práva a stejné možnosti". Do partnerského vztahu se scházejí především souvěrci a přijímají modely chování svých předků. Ženy slyší komplimenty a muži pochvaly. Také musí být partneři dostatečný čas v samotě nebo sami s přáteli. To by mělo stačit.