vztahy, tato stránka   

Osud ženy

Ženy přijaly nové role a opustily některé role původní. Spolu s tím působí vlivy, které ženy manipulují do přijetí jiné cesty, nových životních hodnot, vytvářejí bloky a hlavně působí rozpad partnerských vztahů. Mnohé ženy to přijímají jako osvobození a přijímají role mužů, jiné ženy si přejí udržet vztah a hledají cestu k návratu k původnímu ženství a tradičním hodnotám. I když společných znaků je více, je každý osud originální podle mnoha okolností, charakteru ženy, jejího původu, napojení a osobní motivaci, podle osobní zkušenosti s muži, podle životní role a dalších vlivů.
Dříve než zde zobecním své poznatky a rady, budu se této problematice věnovat ve své esoterické poradně. Zatím toho vím opravdu málo.
Rozhodující je víra ženy, na kterou duchovní autoritu se obrací. Všem ženám, které se obracejí k vesmíru nebo k andělům, radím, aby si rozmyslely, co je pro ně důležitější, protože vztah s mužem a jejich víra se vylučují. Andělé ženu chtějí mít jen pro sebe, aby se po ukončení života stala také andělem.
Nyní často řeším problémy osamělých žen po šedesátce. Poslední roky života ženy jsou zhodnocením celého života. Osamělá žena těžko řeší svoji samotu a sociální zajištění. Na prožívání v posledních letech života má vliv jak přišla o partnera a zda má děti, vnoučata, rodinu. V tomto věku už těžko najde nového partnera, snad jen v případě, že by některého muže na konci života chtěla sociálně zajistit a starat se o něj. To si jistě každá rozmyslí. Když tedy žena řeší svůj život, měla by myslet na své stáří. Mnozí muži říkají: "Se ženou je to zlé a bez ženy ještě horší." Slovo "zlé" si nahraďte slovem běžným, ale veřejně nesdělovaným. To ovšem mohou takto vyjádřit i ženy o mužích. Jistě je to škoda a motivuje nás to k hledání příčin a k nápravě partnerského vztahu.