vztahy, tato stránka   

Strategie vztahů

Naše doba toho řeší opravdu hodně. A zadání pro příští věk jsou vztahy. Lidstvo dostává nový úkol ve svém podílu na stvoření. Můžeme si přiznat, že se nám nedařilo. V předešlém věku jsme měli prověřit a nastavit podmínky sociálního zajištění, ale výsledek je tristní, prověřili jsme, jak to vypadat nemá. Příčina je odhalena. Také bohové se bojí o svoji existenci. Jde o systémovou chybu ve stvoření, kterou po zkušenostech můžeme napravit hned a motivaci k tomu máme: náprava se týká všech úrovní a všech bytostí, celého světa, tedy i nás.  
Každý, kdo získal moc a vliv a hlavně také pochopil jak funguje svět, hledal způsob, jak si zajistit věčný život, udržení ve funkci a vlivu. Každý na něco přišel, ale střet zájmů vyhrotil vztahy do  konfrontace. Nakonec se součástí vztahů na všech úrovních stala snaha udržet se ve funkci vlastní silou, protože nadřízení osobní růst podřízených ve svém vlastním zájmu nepodporovali a zcela běžně se bytosti po splnění služby likvidovaly. Každý, kdo získal přehled, mohl ohrozit postavení svých nadřízených. Nadřízení raději zaučili nové služebníky než by si ponechali starší prověřené zkušené. Je to praxe zavedená od nejvyšších bohů až po lidskou společnost. Působí zde "Kristův syndrom" nenechat se podřízené a konkurenty přerůst přes hlavu".   
A řešení? Služební alternativa. To už funguje, ale moc se o tom neví. Ve správě i společnostech působí odborníci a stane se, že na místo odborníka chtějí nadřízení dosadit někoho jiného. Svému pracovníkovi nabídnou jinu funkci. Když jej nelze sesadit, pak funkci vyšší. Jsou také funkce úklidové a relaxační. V té relaxační funkci je pracovní náplň spíše symbolická, odměna však jistá a dobrá. Jsou však workoholíci, kteří mají potřebu pracovat pro kariéru, peníze a úspěch a třeba i věhlas. Tito mohou dostat funkci úklidovou, ve které jsou sice uklizeni, ale oni sami mají pocit velké důležitosti, zejména že vylepšují svět a napravují chyby a také v budoucnu se stanou pro svět opět  zcela nepostradatelnými, že jejich uplatnění nebude mít konce. Přidal bych ještě dva druhy funkcí, relaxační a studijní. A opakuji, že nejen pro naše workoholíky, ale také pro bohy, protože služební konfrontace je likvidační pro celý proces stvoření. U strojů a přístrojů zatím problém není, ty se páčkou vypnou a hotovo. Pustí se zase až je potřebujeme. Bytosti, zejména tvůrčí, však vypnout nelze. Je však možné jejich aktivitu převést do náhradního režimu. U lidí to problém nebude.
Bohové mají stejný problém a řeší se obtížněji. Jejich schopnost udržet si svoji funkci za každou cenu způsobila likvidační konfrontace na všech úrovních a neúspěch minulého tvůrčího věku, který měl najít a ověřit způsoby a možnosti hmotného zajištění člověka a lidstva. Boj o moc a vliv v duchovním světě trvale likviduje veškeré tvůrčí snahy celého systému. Oprávněné obavy duchovního světa, že pozemský člověk ohrozí jejich postavení a funkce, jsou trvale přítomny po celou dobu lidské existence a jsou příčinou zákazu přístupu ke stromu poznání a stromu života. Snaha udržet člověka v nevědomosti však nese riziko jeho nepředvídatelného jednání. Získání tvůrčích schopnoostí člověka zabránit nelze a jeho vstupu do duchovního prostředí také ne a tak nezbývá, než ukázat nové existenční a kariérní možnosti bytostí ve funkcích na všech úrovních.
Pokračování.