lg_medyeu.gif (2135 bytes)

vztahy

lg_vztahy.gif (1892 bytes) abychom všechny vztahy zvládli
1 Moje Já a vztahy
Zde se budu vztahům věnovat ze zcela praktických a možná i komerčních důvodů, jde mi o vlastní poučení a také o poučení mých přátel i klientů na karty. Všem prospěje, když budou o vztazích přemýšlet.Zde se budu vztahům věnovat ze zcela praktických a možná i komerčních důvodů, jde mi o vlastní poučení a také o poučení mých přátel i klientů na karty. Všem prospěje, když budou o vztazích přemýšlet.....
2 Začneme u sebe pro dobré vztahy
Fráze, kterou jsem slyšel velmi často, pokud jsem se ptal na cestu ke zlepšení, k dokonalosti, řekli mi: musíš začít sám u sebe, musíš změnit sám sebe. A co dál? A Jak se mám změnit? To už nevěděli, fráze pokračování nemají. ....
3 Formy vztahu, mutualismus, parazitismus a jiné
Abychom mohli vztahy řešit, musíme mít systémový odstup, ten se pokusíme získat tím, že vztahy budeme hledat všude, i v přírodě, nejde tam pouze o vztah lovec-kořist, jsou tam i vztahy symbiotické, velmi složité, posuzujeme je z hlediska
4 Vztahy na všech úrovních
Pro mnohé bude určitě užitečné si uvědomit vztahy na různých úrovních, pro další je to oblast ve které se realizují a někteří mají vliv na změny, snad pozitivní, které bychom mohli nazvat harmonizací vztahů. V současné době se rozpadá velká mocenská hierarchie, dosáhla svého vrcholu v procesu globalizace.....
5 Partnerská nevěra
Věčné téma ve vztazích od doby nařízení, že vztah musí být věrný. Kdo přikázal věrnost, vytvořil nevěru. Jak partnerskou nevěru řešit, jak reagovat, pokud se o ní dozvíme?
Nevěra partnera se stává problémem pokud nám na vztahu záleží.....
6 Magie, čarování a osud ve vztahu
Magie se uplatní právě ve vztazích a to ze své podstaty. Magie je forma moci realizovaná v oblasti duchovní s cílem ovlivnění reality. Máme snahu ovlivnit především své vztahy. Určitě se magie prosazuje ve vztazích mezi velkými skupinami ....
7 Pragmatické řešení partnerského vztahu
Toto téma se týká úplně všech a je tak široké, že si nedělám žádný nárok, že bych to vyřešil zcela vyčerpávajícím způsobem. Zvláště pokud se ohlédneme také po jiných kulturách. Něco užitečného snad sdělím a zdrojem bude především
8 Jak balit, jak najít nový vztah
V knize Namlouvání, autor Jan Krůta, (příběhy s tématikou seznámení vycházely od roku 1977 v časopisu Mladý svět) v roce 1985 knihu vydalo nakladatelství Práce, Praha, je snad tisíc seznamovacích příhod, ale ani dvě stejné.....
9 Proč nám partnerské vztahy nefungují
Vztah v našem životě plní mnoho funkcí. Když funguje, je dobře, když nefunguje, hledáme proč a jak to napravit. Každý také od vztahu očekává něco jiného a každý za vztah považuje něco jiného. Některé ženy považuji manželství za vztah
10 Správní vztahy
Prožíváme fantastickou dobu plnou zásadních změn, ale raději bychom prožívali něco zcela jiného. Naše doba má shodné prvky a historické paralely jako pád Atlantídy a Římské říše. Na každé úrovni proces probíhá jinak, my prostí lidé ztrácíme životní a sociální možnosti a podmínky.....
11 Kodex duchovního směru
Zde duchovní směr znamená každou duchovní skupinu, církev, kult i skupinu samostatnou, také spiritualitu rodového klanu, komunity a ašrámu.
1. Každá reálná skupina může mít svoji vlastní duchovní skupinu,
duchovní podporu a ochranu, působící v jejím soukromí.....
12 Charakter (duchovních) skupin
Každá skupina je jiná, má jiné hodnoty, priority, zájmy a plány a pokud má svoji vlastní duchovní složku, pak jsou obě ve shodě. Proto je možné duchovní skupiny posuzovat "po ovoci", tedy podle svého jednání a podle toho, co požaduje od svých členů a jakou má hierarchii a sociální rozdíly mezi vnitřními vrstvami. Nabízím několik kritérií pro posouzení....
červen 2012
lg_romantika.jpg (6993 bytes)