lg_manual.jpg (7558 bytes)

lg_vstup.gif (1846 bytes) lg_hermesis_cz.jpg (9432 bytes)

Kultovní model světa

13.10.2018

Nové uspořádání světa vychází ze zásad, že život se projevuje prožíváním, svobodu je nutné dát všem, všem je také nutné dát místo ve společnosti, každý je přesvědčený o tom, že má právo na život a místo pro existenci.
Dále se sleduje zásada, že každá skupina, malá i velká, má mít vlastní spiritualitu (bytosti zde mají původ), nikoli delegovanou (pod vlivem cizích).
Je zde také ujištění, že celá planeta se svými živly a vše živé je ověřovacím modelem pro nejvyšší inteligenci a pod její ochranou. 

Kultovní model přináší lidem svobodu s možností volby pro osoby tvůrčí. Osoby závislé na rozhodování vyšší autority zůstávají dál ukotveny u konzervativních sil. Všichni tedy mají možnost volby. Změny se budou ověřovat a ladit v azylovém regionu a výsledky budou nabídnuty postkomunistickým zemím.   

Člověk v těle je schopen rozpoznat asi tisíc různých prožívání, emocí. Mají různou intenzitu a kvalitu, svým libidem je člověk dělí na přijatá a odmítnutá. Odmítnuté pocity motivují k nápravě, přijaté k prožívání a ty silné se stávají součástí kultovní praxe. Kultovní řešení spolužití člověka a lidského ducha řeší také setrvání duchovních bytostí mezi lidmi ve spolupráci a vzáíjemné podpoře.
Model využívá služeb čtyř servisních skupin: život a zdraví pro udržení života a zdraví, Hasna pro erotiku, relaxaci a povznesení, upírky pro předcházení trýznivé smrti a pro euthanázii, rytíře bojovníky pro stabilizaci systému.
Hlavní myšlenkou je vytvoření virtuálního (představy) nebo také reálného (chrámy a meditační místa) pro setrvání duchovních bytostí. Zde by se bytosti setkávaly s lidmi, udržovali kontakty, sdíleli energie a emoce a předávali informace. Každá část společnosti (inteligence, tvůrci, správci a lidé) má své vlastní kulty podle vlastních pravidel. Všechny skupiny si vytvářejí vnější a vnitřní vztahy. Ty vnější respektují vůli vyšší úrovně a okolní společnosti, vnitřní vztahy vycházejí z představ souvěrců o prosperitě a životním stylu.          
.