lg_manual.jpg (7558 bytes)

lg_vstup.gif (1846 bytes) lg_hermesis_cz.jpg (9432 bytes)

Kodex mága a kněžky

.

1.  Mág a kněžka jsou inkarnovaní lidé, spolupracují s duchovními autoritami, spravují oblast zájmu (region, magii) společně se svými duchovními autoritami (bohy, dominátory, osudovými silami, servisními skupinami). 
2.  Podílí se na tvorbě a správě své oblasti ve shodě s duchovním světem a zájmy lidí. Usiluje o funkčnost, harmonii a perspektivu ve všem, nač má vliv.  
3.  Každý je ukotven ve svém kultu nebo na úrovni vyšší. Jeho zaměření je zřejmé, spolupracuje však ve prospěch celé společnosti. 
4.  Neútočí na jiné duchovní ani správní subjekty. Se spory se obrací na úroveň vyšší, může se obracet na duchovní (boží) soud.  
5. 

Každý má své pověření, svůj úkol a pro úspěšné splnění úkolu má potřebné schopnosti, dovednosti, informace a ochranu.

6.  Kdo zneužívá své schopnosti, ztrácí pověření a ochranu. Zneužití se snaží zabránit duchovní autorita jeho kultu, může použít bloky i sankce.  
7. 

Mág předepisuje rituály a upravuje životní styl v souladu s kariérním řádem.
Podporuje šamany a čarodějky svého kultu a školí další. Podporuje osobní a duchovní růst svých souvěrců. 

8.  Předává informace a energie mezi lidskou realitou a duchovním světem.  
9. 

Má spolu s dalšími duchovně činnými aktéry právo na věžný život v opakujících se inkarnacích, dokud se nezařadí mezi své duchovní autority.

10.  Mág i kněžka mohou z vlastního rozhodnutí přijmout jiný úkol. Svůj dřívější úkol musí dokončit nebo předat.  
11. 

Jedním z hlavních úkolů je předávat duchovnímu světu zkušenosti z lidské existence a života člověka. 

12. 

Seznamuje své souvěrce s kosmickými zákony a dalšími užitečnými informacemi za účelem prosperity a perspektivy svého kultu.