manual.tato stránka

 vstup hermesis_home

první část

Manuál pro život - druhá část

03.12.2018 Vysoká hra o konec světa
03.12.2018 Kdo nás zachrání?
05.12.2018 Na novém začátku
08.12.2018 Staré končí
15.12.2018 Počátek všech hodnot
16.12.2018 Astrální část planety se roztříštila
17.12.2018 Ohrožení a ochrana duchovního světa
. .

...