lg_vstup.gif (1846 bytes) lg_hermesis_cz.jpg (9432 bytes) lg_prirozvira.jpg (6657 bytes)

Obecná spiritualita, kultovní alternativa, východisko pro hledání víry.

První dispozice pro Přirozenou víru přinesly tvůrčí síly již na přelomu milénia. Nyní se v omezených podmínkách prověřují a připravují k vyhlášení po roce 2100. Prioritou je absence násilí, funkčnost a harmonie systému.
Veškeré dobro a zlo se posuzuje účelově podle smyslu stvoření. Nejvyšší hodnotou je život a nejvyšším zájmem je jeho rozšíření do celého vesmíru. Za tímto účelem se musí vytvořit podmínky na vhodných planetách a život se tam přenese v primitivních formách technickými prostředky. Na každé planetě se pak vytvoří jeden nebo více existenčních modelů. 
Pro udržení života přijme každý akční subjekt (všechny formy života, lidé, malé i velké skupiny) svoji roli, funkci s ohledem na potřeby vlastního existenčního modelu. To platí pro všechny úrovně, pro hmotný i duchovní svět. Tato zásada platí pro celé jsoucno, zejména pro všechny formy života. Účelově se sleduje funkčnost a harmonie. Nezapojené subjekty nemají budoucnost, stejně tak subjekty, které existenční model narušují. Případné spory a konflikty řeší úroveň vyšší. Historická zkušenost se zaznamenává.
.

Přirozená víra je každá, která v souladu se stvořením a jeho myšlenkou jedná podle oprávněných zájmů a ve prospěch planety, přírody a člověka. 

Není dovoleno násilí ani týrání. Spory řeší autorita vyšší úrovně s cílem shody, funkčnosti a harmonie.
Každý jednotlivec a každá skupina má mít svoje vlastní duchovní vedení se shodným původem.
Kultovní zvyky, rituály, nahota, erotika a sexualita patří do kompetence kultu. Praktickou realizaci pak si volí každý rod a rodina.
.
Svědectví života
Den 28.8.2018 přinesl nové možnosti
..