lg_vstup.gif (1846 bytes) lg_hermesis_cz.jpg (9432 bytes) lg_energie.jpg (7856 bytes)

Doplnění energie - řešení vyhoření - podpora uzdravení

Léčitelství, odstranění psychických potíží na dálku

Od listopadu 2018 nabízím novou službu, která reaguje na stav společnosti a potřebu lidí. Snad pět let a více se setkávám s novou formou útoků na lidské zdraví, nazval jsem ji "virtuální parazité". Jsou to výplody apokalyptických sil a chorobné lidské fantazie. Často jde o hady a červy, nehnutě leží v některém tělesném orgánu a čekají na svůj čas. Nejde o útok na jednu osobu, ale na celou skupinu, je tedy bezpředmětné hledat osobního nepřítele. Zpravidla je možné odstranit jeden druh parazitů jako celek, z celé společnosti (planety) všechny najednou. Poškozují astrální tělo člověka a postupně poškozují také tělo hmotné, reálné. Člověk si je uvědomuje a působí mu to psychické potíže. Lze je odstranit při jednom rozhovoru anonymně po mobilu. Kdo má tento problém, mohu pomoci na dálku, ať mi zavolá, vyčistím astrální tělo a úlevu lze pocítit ihned. 

S energií hospodaříme, přijímáme z několika zdrojů, odevzdáváme i ztrácíme. Stav bez energie se projevuje únavou až ohrožením života ve stavu podobným infarktu. Kdo má přístup k energiím, může je předat druhým jako léčitel. Hospodařit s energií nám pomáhají naši průvodci. Každý případ je jiný. 

Kdo má zájem o nabízenou službu, může se ohlásit na e-mail nebo zavolat.   pohodicka@seznam.cz nebo na mobil 736 44 66 88
bankovní spojení: předčíslí - číslo účtu / kód banky 670100 - 2207749288 / 6210
Co všechno se posuzuje