kolo

Základní hodnotový kruh (realizační kruh)

Na počátku mé cesty za filozofií a spiritismem v roce 1987-1989 jsem vytvořil Základní hodnotový kruh. Provází mne dosud a provázet bude jako systémová osnova pro posuzování a zařazení všech sociálních procesů a jevů.
Základem kruhu je jednota ducha a hmoty. Ducha a vědomí představuje osa svislá B a hmotu osa vodorovná D. Vše hmotné a duchovní leží na těchto osách. Jednotlivé strany osy představují určité protiklady. Na ose vědomí je vše, co náleží člověku a jeho osobnosti dole a vše, co paří všem, tedy společnosti, nahoře. Na ose hmotné je to podobné: co patří všem, je vlevo a představuje naši svobodu a možnosti, napravo je majetek, tedy hmotné statky patřící nějakému subjektu, které může využívat pouze on sám, tedy to, co si ze společného přisvojí nebo je mu přiděleno.
Na osách šikmých je pak znázorněno to, co mají sousední hodnoty společné. Na osách hlavních leží hodnoty osobnost, svoboda, poznání a majetek, na osách vedlejších, šikmých je práce, program, funkce a spotřeba. Přitom hodnoty na ose C práce-funkce se realizují v rámci sociálních vztahů, proto jsem osu nazval sociální. Druhá osa A je individuální, protože osobní program a spotřebu realizujeme ve svém soukromí.
V kruhu můžeme najít mnoho zákonitostí. Tak například jednotlivé hodnoty a části kruhu jsou vzájemně vyvážené, pokud mají tyto kontraproduktivní hodnoty: osobnost-oddělení, svoboda-možnosti, poznání-zapojení, majetek-závislost.
Lidská svoboda spočívá v možnosti volně a hodnotně procházet celým kruhem a právě této cestě je věnována tato kniha.

lg_hodnot-kruh.gif (1522 bytes)