lg_novy-svet.jpg (8105 bytes)

lg_vstup.gif (1846 bytes) lg_hermesis_cz.jpg (9432 bytes)

Mám svoji práci předat

.

Tuto výzvu jsem přijal s ulehčením. Už nemám tolik sil, ani psychických, ani tělesných, psychických útoků jsem si také užil, vlastně mne po celou dobu provázely. No a ještě si chci užít, cestovat a sbírat ženskou energii. Znalosti, schopnosti, úkoly a informace budu předávat mladým, bude-li zájem.

Jaké úkoly předávám: 

Schopnost člověka procházet celým hodnotovým kruhem. Zrušit předsudky zejména v obasti "spotřeba", kde si člověk uspokojí své potřeby a smění penízky za prožitky. Otevře se tím možnost pro osobní a duchovní růst.
Společenské a mocenské vztahy se řešily na základě nadřazenosti. Na to poukazoval již Jean Jaques Rousseau. Společnost vytvářela pyramidální společnost místo čtyřčlenné. Nadřazenost levelů způsobila naše současné problémy. Kdo přichází z vyššího levelu do nižšího (vesmířané na planetu), jsou přesvědčeni, že zde mohou bez zábran realizovat své plány. Tak to ale není. Každé aktivitě musí předcházet jednání. Dojednat zde podmínky pro rozšíření života na další planety.  
Dosud není dořešen spor mezi Médskou a Perskou říší. Médskou říši založil Beránek, který na tuto planetu přišel snad z Orionu, jeho úkolem bylo povznést lidstvo a připravit ho na nové úkoly, především na šíření života na nové planety. To je plně v souladu se záměry Stvoření, ale nedokázali se dohodnout s ostatními a vysvětlit jim své plány. Peršané jejich plány zmařili a Méďané je potrestali tím, že jim odebrali lásku a přízeň žen. Nelze je za to trestat, problémy přetrvávají a je možné je pouze napravit. Poučit se a chyby neopakovat.
Tyto úkoly jsem měl ještě dokončit, ale útoky přicházely ze všech stran a zabránily mi v dokončení díla. Dohoda nebyla možná. Úkolů máme na celé milénium. Věřím mladé generaci.
.