lg_novy-svet.jpg (8105 bytes)

lg_vstup.gif (1846 bytes) lg_hermesis_cz.jpg (9432 bytes)

Jak to vidím já

.

Už několik dní putuji po nové cestě a tak mám možnost se ohlédnout a sdělit svůj pohled na svět. Svůj pohled sděluji jako podnět k přijetí, jako snahu pomoci pochopit podstatu změn a pozvat na svoji cestu. Charakterizoval bych tu svoji cestu takto: snaha zajistit čtyři životní priority, zdraví, peníze, láska a štěstí, mít perspektivu a naději na rozvoj osobnosti, rozvoj a uplatnění schopností a důstojné místo ve společnosti nebo alespoň mezi přáteli.    

Nyní mám snahu objasnit kauzalitu historického vývoje a odhad, co nás čeká. Předesílám, že popisuji události jen v Evropě, zbytek světa jde svojí cestou, má své změny vázané na svůj předchozí vývoj, i když vliv Evropy působil i zde.

Současná historie začíná snahou prosadit pozitivní změny ve správě Francie. Následuje stínání hlav a napoleonské války na počátku 19. století, ty měly stínáhí hlav zastavit. Napoleona zastavily až bodáky u Waterloo, kterými Angličané probodli Francouze dříve, než stačili znovu nabít a vystřelit. Již zde se chystal nový věk. Příští elita sem poslala své pozorovatele. Ti s velkým předstihem přinesli zprávu, že Francouzi a jejich spojenci byli poraženi. Oni však v parlamentu a na burze vydali zprávu zcle opačnou a následně skoupili pod cenou akcie a začli podnikat ve velkém stylu. Královna Viktorie vládla od roku 1837 do roku 1901 po roce 1870 Otto von Bismarck sjednocuje Německo. Na pozadí vlády šlechty se vytváří nová sociální vrstva, buržoazie. Druhá polovina 19. století probíhá ve znamení boje o moc mezi šlechtou (správa) a buržoazií (tvorba). Mocenské spory vedly ke Světové válce s nejistým koncem a velkým utrpením, které změnilo svět. Snahu společnost stabilizovat projevili Židé podporovaní Švýcarskem, ti měli zájem na bezkofliktním vývoji, vytvořili republiky RAD a jako Židobolševici se prosadili v Rusku. Podpořili vznik a prosperitu střední vrstvy. Na to reagovali Osmané, kteří jako Stalinští komunisté změnili mocenské poměry v Rusku. Mocenské tlaky v Evropě se vyhrotily. Vývoj se nelíbil především církvi a rytířům. Blížil se rok 2000 a s ním ohlášený konec světa. Mocní projevili proto snahu získat negativní energii.
Kdo zná souvislosti a příčiny, nepovažuje Německo za strůjce obou válek, spíše za obětovaný a postižený národ. A na Druhou světovou válku lze hledět jako na snahu kohosi cizího obě velmoci (Německo a Rusko) eliminovat.
.
A jaké řešení tato doba přináší? Řešením je najít ve společnosti místo pro všechny skupiny ve formě dělby práce. To řeší čtyřčlenná společnost: inteligence, tvůrci, správci a prostí nezapojení.
Hlavně, aby nebyly války. Pro současnou elitu jsou války nenahraditelným nástrojem moci, která řeší více funkcí. Když nebudou války, může dojít ke snížení pracovního zatížení a k sociálnímu zajištění, také se uleví přírodě a jejím zdrojům. Posílí autonomní forma správy na všech úrovních. Lidé konečně dostanou "chléb a hry", sociální zajištění a erotiku. Otevře se cesta k lidské tvořivosti a odpovědnosti. Je otázkou, jak tyto změny přijmou bohové.
Stát, který vyvolá válku nebo ji přijme, ztratí svoji elitu, ta bude nahrazena.  
A jak bude historie hodnotit změny v letech 2001 až 2020? Důležité je, co se nestalo. Nebyla zničena planeta, i když snahy trvají, ale do roku 2020 jistě ustanou. Apokalyptisté a další ničitelé si uvědomí, že ničit nemusí a že se zde mohou mít dobře. Postupně napravíme stav do souladu se Stvořením.
A co muslimové a islamisté? Získají novou spiritualitu a mohou si prožít nový "Zlatý věk", je to však jen volba, kterou mohou přijmout. Ostatně, každému subjektu bude nabídnuta volba, kterou nemusí přijmout.
.