lg_home.gif (3905 bytes) iko-hermesis.jpg (7762 bytes) lg_prirozenvira.gif (2729 bytes)

 

Přirozená víra

Co jsem našel v Akašické kronice

.
Na počátku věků žili pospolu bohové a prosté bytosti v podobě ještěrů. Bohové od počátku měli duchovní principy jako základ ega a jejich úkolem bylo principy prověřit. Byl zde i Kristus, který v pokušení zabil nejvyššího Boha, aby mohl vládnout všemu. 
Všechny svolal a sdělil jim, že veškerá komunikace s Bohem může být jen přes něj, že dostal takové pověření. Jaké bylo jeho překvapení, když ho Bůh zavolal a sdělil mu, že Kristus zabil jen jeho klon. Bůh pak Krista požádal, aby zvolil ještě jednu bytost pro komunikaci, kdyby se Kristu něco stalo. Tak vznikl Antikrist. Oba přidělovali duchovní principy. Z Antikrista se stal Křtitel, Baptista. Funkci plní až do této doby. 
Od této doby probíhají opakovaně "konce světa". Starý systém a jeho nositelé končí, buduje se systém nový. Stačí jediná bytost, člověk, která systém obhájí a konec světa nenastane. Současný konec světa a přípravu nového systému připravily síly osudu. Hlavním úkolem bylo ochránit planetu před útokem negativních sil z jiných planet,  ukončit hvězdné války ukončit pozemský systém fungující na negativní energii.
A co se řeší nyní? Na úrovni politiky jsou lidé hnáni do ulic, protože zde stará moc má vše plně pod kontrolou. Řečníkům je zakázáno nabízet řešení, protože by to mohlo systém změnit. Je otázkou, jak povede společnost nastupující generace. Před třemi milénii nabídl Plejáďanům Kristus, že připraví naši planetu na jejich vliv. S jejich podporou pak zde vyhlásil pravidla, která zavedla systém na základě negativní energie. Následovaly války a katastrofy, až nakonec po užití atomových bomb sem přišli vesmířané nás "zachránit". Přišly k nám bytosti z celého vesmíru a zde se čistí.  
Další informace nyní nelze sdělovat veřejně, byly by blokovány a zneužity. Příští dvě generace umožní založit správu společnosti na základě pozitivní energie.
.
.

 

 

 

..