lg_home.gif (3905 bytes) iko-hermesis.jpg (7762 bytes) lg_prirozenvira.gif (2729 bytes)

 

Přirozená víra

Přijmout vše

.
.V realitě máme omezený prostor daný naší planetou, ale i tak zde najde své místo velká i malá skupina a každý člověk. Vše je podřízeno řádu a dohodě, na každé úrovni funguje arbitrážní soud světský a duchovní. Každý si ve svém zájmu uvědomí, co mu patří a co může využívat, nejlépe na základě řádu nebo dohody. 
Stejně tak ve světě duchovním. Duchovní cesta (program) po které ve svém životě jdeme, nám vymezuje prostor a hodnoty, kde se můžeme realizovat a kde uspokojíme své potřeby a zájmy. Naše zaměření je úzké, to je proto, abychom si splnili co je v našich silách. Vše ostatní přenecháme k realizaci dalším lidem.
"Přijmout vše" je myšlento tak, že vše, co poznáme, přijmeme jako dobré.
Každá bytost, která má schopnost sebeuvědomění, tedy i člověk a duch. Sama sebe hodnotí jako dobrou a uplatňuje právo na existenční prostor a možnost seberealizace. Takto k nim máme přistupovat, projevovat k nim úctu a snahu se dohodnout, pokud je to zapotřebí. Kdo nám nevyhovuje, s tím vztah omezíme nebo ukončíme. Sem patří také význam pozdravu, při setkání nebo odchodu projevíme pozdravem znamení, že je vztah dobrý, že se zase rádi sejdeme.  
Jedním ze smyslu lidské existence je práce na vlastním sebezdokonalení a také prověřování vztahů a životních podmínek.
.
.
.
.
.
.

 

 

 

..