lg_home.gif (3905 bytes) iko-hermesis.jpg (7762 bytes) lg_prirozenvira.gif (2729 bytes)

 

Přirozená víra

Energie

.
Když máme energii, žijeme. Můžeme prožívat lásku, pohodu, harmonii, podmínkou je přítomnost čtyř priorit, to je zdraví, láska, peníze a štěstí. Někdo ovšem má zájem o energii negativní, vzrušení, adrenalin, strach, lítost, druhů prožívání je asi tisíc, je tedy z čeho vybírat. K tomu pro všechny naděje, ta chybět nesmí, naději nikdo lidem nesmí brát. Jsme na tom jako ostatní lidé, vzájemně se podporujeme, projevujeme úctu a pochopení a se svými souvěrci při rituálu vytváříme energii podle společného zájmu.
Energii přináší také rutina. Jde o běžnou zautomatizovanou činnost, kterou jsme si vyladili podle potřeb svých a svého okolí v souladu s vlastními hodnotami. Má přinášet uspokojení a vyřešit potřeby. Reaguje na situaci a s věkem a zkušeností se mění.
Mnoho energie dává soutěž, především sportovní hry, adrenalinový sport, riziko smrti nebo úrazu. Kdo aktivitu spojenou s rizikem smrti vědomě přijme, toho smrt se neřeší. Příkladem je počet mrtvých horolezců na nejvyšších horách. 
Dalším příkladem rituálu jsou všechny formy sexuální aktivity. Podmínkou je, aby byla dobrovolná a aby přinášela potěšení a vzrušení. Společnost nesmí erotiku a sexualitu ani diskreditovat, ani potlačovat a blokovat. Tuto oblast musíme ještě doladit. 
Téma energie je velmi rozsáhlou oblastí. Každý kult si vytvoří vlastní pravidla.
.
.

 

 

 

..