lg_home.gif (3905 bytes) iko-hermesis.jpg (7762 bytes) lg_prirozenvira.gif (2729 bytes)

 

Přirozená víra

Láska

.
Láska je jednou ze čtyř lidských priorit. Má mnoho podob a zde připomenu aspoň dvě. První je zamilovanost, tu prožíváme při setkání a je darem osudu, který oběma dává energii lásky pro začátek vztahu. Druhou formou je láska trvalá vytvořená ve vztahu. Píši o lásce mezi partnery, mezi mužem a ženou, ale forem lásky je víc. 
Toto téma je vděčné pro nápravu a vylepšení při společných setkáních a přednáškách. Přeji všem přednášejícím a organizatorům trvalý zájem a plné sály.
Pro harmonický vztah bych doporučil několik podmínek. 1. do vztahu se spojí souvěrci se společnými hodnotami a představou o životním stylu. 2. mají společné zájmy a plány. 3. řeší nevěru na základě zásady: "odskoč si, ale věrně se vrať". 4. všichni se sejdou ke společnému obědu nebo večeři jednou v týdnu v určený den. 5. společně relaxují se záměrem pěkných prožitků. 6. projevují si vzájemnou úctu a uznání.  
.
.
.

 

 

 

..