lg_home.gif (3905 bytes) iko-hermesis.jpg (7762 bytes) lg_prirozenvira.gif (2729 bytes)

 

Přirozená víra

Budoucnost

.
Jaká bude budoucnost? Určitě bude bez válek. Který stát nebo vlivná skupina zahájí válku, tak ztratí celou svoji elitu, svoje vedení. 
Celé 21. století je určeno pro nápravu společnosti. Realizuje se mnoho chybných rozhodnutí a svět není schopen nápravy. Stará společnost končí a dvě nové generace nejsou schopny napravit a spravovat celou společnost. Pak přijde generace nová, pozemská a ta vytvoří zcela nový sociální model.
Očekává se útlum krizí a katastrof, protože i katastrofy vytváří lidé s potřebou negativní energie. Jedná se o zemětřesení, nemoci, sucho, povodně a bouře, hrozba užití zbraní hromadného ničení, zejména atomových zbraní. Končí osvědčené druhy a objevují se nové druhy, zpravidla parazitní.
Problémem bude oteplování planety a někde zase nezvyklé ochlazení. Negativní síly se musí projevit, aby mohly být zlikvidovány. Oteplování lidé zvládnou, problémy bude mít příroda, vegetace ztratí orientaci v čase. Hlavní příčinou oteplování je spotřeba velkého množství energie v dopravě a výrobě, vše se mění v teplo.  
V budoucnu budeme obnovovat vegetaci, což je podmínka pro získání vody a nové osídlení vybydlených oblastí.
V minulosti o životě rozhodovali lidé v mocenských skupinách, nyní převážily snahy po zachování toho, co ze společnosti ještě zbylo. Sledujme tedy, jak příroda reaguje na lidské devastující snahy.
Lidé se musí zaměstnat, musí mít zátěž, podněty k aktivitě. Práce ubude, tak tuto roli zajistí erotika a sexualita.
Pro mne je zdrojem naděje informace, že nebude-li fungovat elektronická komunikace, získáme dar funkční komunikace telepatické. Když bude jídla málo nebo žádné, budeme žít z prány. Když nebude čím topit, budeme žít pospolu nebo budeme otužilí.

 

 

 

..