lg_home.gif (3905 bytes) iko-hermesis.jpg (7762 bytes) lg_prirozenvira.gif (2729 bytes)

 

Přirozená víra

Věčný život

.
Někteří lidé mají zájem o dlouhý život, jiní chtějí život skončit. Roli zde hraje naděje.
Všichni však mají věčný život založený na střídání inkarnace a barda. Kdo se má inkarnovat, po celém výběru přijde za budoucí matkou a zařídí, aby chtěla mít děti, aby přijala vybraného muže jako otce dítěte, nemusí to být manžel. Průvodci také vybírají spermii, která má správnou DNA pro potřebné schopnosti dítěte.   
Do budoucna také počítejme s přesunem do nového těla. Dříve docházelo k výměně duše v těle během operace nebo klinické smrti, dnes už to není nutné. V mládí se vymění duše z důvodu plnění programu, ve stáří jde o formu zajištění věčného života. Vše řídí osudové síly ve shodě se svým záměrem a souhlasem nové bytosti.
Mohu ještě sdělit své zkušenosti pro pohodu a věčný život ve svém těle. První je čištění tlustého střeva vyplachováním vodou. Při prvním napuštění jsem se nestačil divit, kolik svinstva tam bylo, kdybych to nechal, hrozila by rakovina tlustého střeva. Nyní mám střevo čisté, tak se vyplachuji jednou za měsíc nebo za tři měsíce.
Druhou snahou je hluboké dýchání, nejlépe v přírodě. Za další hodně piji, to tělo spolehlivě čistí a snižuje to váhu. Měl jsem váhu 106, nyní si udržuji 90 kg. K tomu jím jen to, nač mám chuť, věřím tomu, že si tělo řekne, co potřebuje. A ještě jóga pro dobrou kondici těla. Bavila by mne nahá jóga v nějakém kolektivu. Zkusím. 
Je toho ještě hodně, co má vliv na délku života. Spolupráce s duchovním světem, plnění životního úkolu, tělesné zdraví, pohodové prožívání, partnerská láska, prožitky, možnosti seberealizace, uznání od společnosti nebo alespoň okolí. Každý člověk má své vlastní hodnoty, jejich úspěšné plnění sem také patří.
.
.

 

 

 

..