lg__texty.gif (1133 bytes) literatura
iko-principy.gif (5759 bytes)

Pavel Němec
Kniha pojmů
28

136. Asertivita
Lidská spolupráce a spolužití vyžadují, aby si každý dokázal říci co by
rád, co by chtěl, co potřebuje. Dokázat sdělit svá přání, umět prosadit
svoji vůli je věcí asertivity.
Za skutečné umění lze považovat i schopnost umět si vhodným způsobem říci
o předmět svého zájmu. Poprosit, slušně požádat, zeptat se zda smím,
co si mohu dovolit a třeba i nabídnout protislužbu. V nesnadných
záležitostech navrhnout dohodu, přimět, motivovat, přesvědčit.
Pokud lidé se nenaučí
vhodným způsobem požádat o pomoc, radu, službu, potřebu, spolupráci,
bude lidská spolupráce nejistou s velkým otazníkem.
Při požádání musíme dodržet určitá pravidla. Když po někom cokoli chceme,
musíme s ním jednat s úctou a oslovit ho ve chvíli, kdy je to vhodné.
Má-li starosti, mnoho práce, mluví-li s někým jiným nebo má špatnou náladu,
kontakt odložíme. Potom zcela jednoznačně sdělíme, oč nám jde a čekáme na
reakci. Možná budeme muset odpovědět na doplňující dotazy, což jistě rádi
splníme. Pokud se setkáme s odmítnutím, musíme to přijmout, můžeme však
podle okolností nabídnout protislužbu. Po dalším odmítnutí už dále naléhat
nelze. Asertivita totiž není jasně a jednoznačně oddělena od drzosti.
Mnohé asertivní praktiky jako například "gramofonová deska", při které svoji
žádost stále opakujeme, je podle mého drzost.
Za asertivitu bych také nepovažoval energické žádosti typu "peníze nebo
život". To je pak vydírání, v mírnější formě naléhání. Také manipulace
při které vyvoláme jednání na základě mylných informací není asertivní
praktikou.
Každý, koho chceme přimět ke službě, radě nebo pomoci, musí být ke svému
jednání nějak motivován. Obvykle stačí dobrá vůle a vstřícnost. Ale i tyto
mají své meze. Pokud má někdo pocit zneužívání, na vstřícnost a dobrou
vůli zapomene. Proto si u všech lidí ve svém okolí budujeme kredit. Občas
něco chtít můžeme, pokud jsme připraveni k protislužbě, ovšem jsou-li
naše prosby častější, musíme sami přijít s odměnou. Někteří lidé se však
neradi zavazují a dárky předem nepřijímají. Jejich věc. I tyto můžeme
požádat o pomoc a ujistíme je ochotou k protislužbě.
Otázka motivace je velmi široká a úzce osobní. Lze však říci, že dobré
osobní vztahy, připravenost k protislužbě a ochota k dohodě jsou tou
nejlepší cestou ke vzájemnému vyhovění.
Asertivní chování se týká osobních neprofesních vztahů. Pochopitelně, pokud
žádáme profesionála o pomoc či službu která je obsahem jeho podnikání, bude
žádat, abychom mu za ni zaplatili.

137. Lenost
Také lenost je principem, který má ve společnosti místo především jako
obranný prvek. Opakem lenosti je přehnaná aktivita, superaktivita, kdy člověk
nemá stání a musí stále něco tvořit, něco shánět, něco vařit. Každé jednání,
každá aktivita, má své meze. Lenošit, nicnedělat, když se kolem hromadí
nutná práce, není vhodné. Stále někde běhat, když nic důležitého k práci
není a pak padnout únavou je druhý extrém.
Z nechuti, únavy, lenosti nebo jiného důvodu někdy odložíme práci, kterou
jsme měli vykonat. Časem náhle dojdeme k přesvědčení, že práce nutná nebyla,
že jsme udělali dobře, když jsme ji nevykonali popřípadě zjistíme, že je
to dokonce z nějakého důvodu dobře, že jsme práci odložili.
Lenost někdy souvisí i s nechutí pracovat pro stávající společnost. Pak
má člověk zájem odejít do ústraní, odejít do důchodu nebo jinak se zbavit
pracovních povinností, což se mu zpravidla nepodaří.
Lenost je často spojena s požitkářstvím. Někteří požitkáři se ve své lenosti
přímo vyžívají a okázale ji předvádějí druhým obvykle ve spojení s něčím
příjemným, například s pohodou v lese na mechu nebo hebké trávě.
Pracovat se musí, aby měl člověk vše, co potřebuje k životu. Pokud však
je někým okrádán, pokud je přetěžován, pokud je v zaměstnání podroben šikaně,
pak je lenost docela na místě.

138. Trpělivost
Jednou ze základních lidských vlastností je trpělivost. Vzhledem k tomu, že
všechno má svůj čas a ne vždy může člověk realizovat svůj záměr, musí být
trpělivý a počkat na ten správný čas.
Říká se, že trpělivost přináší růže. Míněn je tím úspěch. Být na správném
místě ve správný čas je umění spojené s trpělivostí a správným odhadem.
Mnozí trpělivost od druhých vyžadují jako podmínku plnění nějaké služby
nebo slibu. Říkají: ano, dočkáš se, ale musíš být velmi trpělivý. Mez takové
trpělivosti není obvykle dána. Můžeme se však zeptat, jaké podmínky mají
být splněny a jaké jevy mají nastat, aby nadešel čas ke splnění slibu.
Stálé vyžadování trpělivosti bez vůle slib splnit je voděním za nos a
druhem podvodu. Jsou to výzvy k trpělivosti typu: vsjo bůdět v kamunisme.
Tak se stalo, že po celých tisíc let lidé čekali na spasení a vzkříšení,
ani nevěděli, co to je a jak to bude vypadat, ale živili z toho svoji
naději. Věřili, že to bude velmi dobré, protože to mělo být odměnou za jejich
dobré chování a dobrou práci. Když někomu slíbím "cukrtik" za velmi dobrou
práci, uvěří, že cukrtik je něco mimořádně dobrého. Když člověka postraším,
když bude zlobit, krást a podvádět, dostane cukrtik, bude vědět, že to musí
být něco hrozného a za trest. A přitom je to jen cukrtik.
Trpělivost je pochybná v čekání, ale má své pevné místo v tvůrčí práci.
Každý, kdo pracuje na něčem novém a čeká, že jeho výtvor bude pracovat
podle předpokladů, má být trpělivý, pracovat a zkoušet dokud nevyčerpá
všechny možnosti. Nakonec může dojít k dvěma možnostem: buď se jeho
předpoklady potvrdí nebo vyvrátí. Každá taková práce má být pak popsána
co nejpodrobněji, aby nikdo stejnou cestu nemusel absolvovat, je-li marná
nebo aby šel bez hledání rovnou k cíli, pokud model funguje.
Trpělivost při pasivním čekání může být věčná, trpělivost v tvůrčí práci
vždy přinese své ovoce. Za tvůrčí práci zde můžeme považovat i výchovu,
šlechtění rostlin, politickou práci a ověřování přírodních zákonů.
Víte, že Jára da Cimrman zjistil, že vdechováním kouře do vody zlato
nevzniká? Věřím, že i k takovému objevu potřeboval mnoho trpělivosti.

139. Nadšení
Nadšení je silným motivačním prvkem. Jeho opakem je skepse a nezájem.
Nadšení lidé se pustí ihned do práce a ani nepřemýšlí, jako dostanou
odměnu. Nadšení je spojeno s nadějí a očekáváním.
Nadšení vyvolá nějaký plán, program a usnadňuje jeho přijetí. Lidé, kteří
jsou nadšení schopni, se nazývají sangviniky. Nadšení se v kolektivu
posiluje, v osamění rychle vyprchá, protože je to afektivní emoce. Avšak
i po vyprchání nadšení zůstane nadšenec rozhodnut k realizaci programu.
Nadšení ovšem upadne ve chvíli, kdy program nelze realizovat nebo se jeho
realizace odloží.
Každá změna společenských podmínek vyvolá v lidech naději v lepší budoucnost
a smělé plány vyvolají nadšení. Avšak i v kolektivu posilované nadšení
jednou vyprchá a lidé se ohlížejí, co se povedlo a co kdo dokázal.
Nadšení vyprchá nejen s odložením plánů, ale také v marné práci, která
nepřináší očekávaný efekt. Proto rozumný politik nadšení nevyvolává, ale
místo toho pomalu ale jistě buduje kredit společenského zřízení cestou
pozitivního vývoje společnosti.
Nadšení je však dobré vyvolat ve chvíli ztráty všech iluzí a pocitu
bezvýchodnosti. Takový stav je pomíjivý a právě nadšení, byť způsobené
iluzorním programem pomůže těžké chvíle překonat a dodá potřebný čas pro
vytvoření nového reálného plánu a nalezení cesty z potíží.

140. Realita
Co je správné, co se osvědčí, co bude funkční? Jak to zjistíme? Můžeme vše
co nejlépe promyslet, ale nakonec nám pravdu sdělí právě jen realita.
Pro někoho je realita východiskem k poznání světa, pro jiného nástrojem
k ověření jeho tvůrčích představ. Jistě se shodneme na tom, že současná
realita existuje objektivně bez ohledu na naše vědomí a její poznání.
To, co existuje jako materiální svět, nazýváme objektivní realita. Má
své zákony a člověk realitu může poznat. Obvykle se však poznání reality
od skutečnosti mírně liší a téměř vždy jsou lidé o realitě velmi nepřesně
informováni. Je to dáno možná i tím, že každý člověk realitu vidí jinak.
Každý má jiné poznávací schopnosti, jiné představy, jiné zkušenosti a jiné
zájmy. Z reality ke každému však přicházejí stejné informace.
Známe také virtuální realitu. Má s objektivní realitou mnoho společného,
což vede k tomu, že objektivní i virtuální realitu stejně prožíváme.
Objektivní realita je skutečnost a ta k nám vysílá informace o sobě, které
vnímáme našimi smysly. Virtuální realita k nám vysílá podobné informace,
které nahrazují vcelku věrně informace z reality. Může jít o televizi, video,
kino, obvykle však jde o počítačové informace na které můžeme svojí vůli
reagovat a ovlivňovat je. Ve virtuální realitě pak prožíváme podobné
pocity jako v životě. Napětí, vrušení, radost, veselost, i strach.
Řídíme auto, pilotujeme letadlo, někdy to všechno rozbijeme a nic se neděje,
bojujeme, teče krev, stavíme železnice a města. Virtuální realita v nás
budí emoce a utváří naše schopnosti a dovednosti.