home

HERMESIS

Nástroje pro nový věk

17. 09. 2022

.

budoucnost

.
V roce 1985 jsem přijal úkol dát lidem novou víru. 37 let jsem se snažil a
16.9.2022 jsem na stránky www.hermesis.cz uložil informace o nových nástrojích, které mají prosadit Přirozenou víru a vtisknout jí charakter a funkčnost.
Jan Křtitel dal křesťanům princip "voda zapomnění" a tím vtiskl charakter
křesťanské společnosti a princip mohou i nadále využívat všichni.
Situace je ve společnosti dramatická a nová víra se musí prosadit
novými principy, které nám dají možnost překonat zábrany a bloky starého
systému. Podstatné je, že práci za člověka převzaly stroje a nastala potřeba
snížit pracovní úsilí.
Když se něco ruší nebo omezuje, musí se dát náhradní aktivita. Doporučuji
péči o životní prostředí, hry a erotiku. K tomu patří snížení pracovní doby.
Starý svět bude ještě několik generací blokovat Přirozenou víru a další
nezávislé kulty. K obraně a prosazení mají posloužit tyto postupy:
Ke komunikaci používat přímé řízení duchovnem formou intuice a telepatie.
Vlastní duchovní svět v telepatii předá svěřené informace. Jde o obranu proti sledování korespondence. Budeme se tím také bránit zasahování cizích bytostí.
Lidské tělo má potřeby na základě přijmu energie. Jde o zdraví, potravu, teplo
a další životní potřeby. Část energie se bude pokrývat z prány.
Přirozená víra přináší změnu autority, starý svět přijal jako nejvyšší autoritu
zájmy elity, nový svět přijme jako nejvyšší hodnotu stav regionu, možnosti využití
a udržování. Také zajištění hospodaření s vodou.
Svět po tři milénia fungoval na základě negativní energie, především strachu
a bolesti. Nyní bude svět fungovat na základě pozitivní energie, lásky a rituální
erotiky. Máme zde už nová těla, obě pohlaví mají ženská těla, jsou dokonalejší
a dávají více možností v erotice a sexu, uvolní prožívání a ztíží kritiku.
Negativní energii lze získat adrenalinovou hrou a kultovním rituálem.
Pro stabilitu a spravedlnost jsou zapotřebí sankční nástroje. Světské soudy,
justice, zůstávají a k nim se přidává soud duchovní. Ten je funkční na každé
správní úrovni včetně Universa (celosvětové). Soud je buď sankční nebo smírčí.
Je zde také obnovené peklo které dokáže spálit jakékoli množství duchovních
bytostí. To působí vyhoření jako když se vymaže program v počítači a je
možné zastavit jakoukoli aktivitu spojenou s násilím. Každá skupina má přidělený
region nebo existenční oblast a zde je výhradním pánem. Nikdo cizí zde svévolně
nezasahuje. Pro všechny aktivity je nutný souhlas všech přítomných. Jak si
zvolit kult, víru, průvodce a ochránce? To je cesta hledajících a podstata vlastního povznesení do vyšší dimenze. Každý kult si píše svoji vlastní knihu.
.