lg_home.gif (3905 bytes)  Pravidla pro nový věk

22.2.2022

Dvojka patří lidem.

Jsem přesvědčený, že politický vývoj zašel tak daleko, že nápravu nelze dosáhnout smlouvami a to ani když by smlouvy prosazovala neústupná autorita. Nastal čas Matrix změnit. Na základě nových pravidel pak vytvořit nové smlouvy, nové ideologie a nové kulty.

1 Nejvyšší hodnotou je bytí, život, stvoření a funkčnost.
2 Smlouvy a dohody vychází z lidských zájmů prosazovaných skupinami souvěrců a organizací.
3 Základním požadavkem pro spolužití platným přes všechny věky je nepoužití násilí.
4 Všechny skupiny, organizace, své vztahy řeší jako vnitřní a vnější.
5 Do soukromí se nevstupuje, pokud se v něm neobjeví násilí.
6 Každý subjekt, skupinu, může likvidovat jen správní orgán o dvě úrovně vyšší.
7 Každá skupina má svého jediného dominátora nebo boha, nejvyšší na planetě je Universum.
8 Duchovní a lidský svět se musí vzájemně chránit. Každý kult přináší lidem svá pravidla.
9 Nahota, erotika a sex je dána lidem jako boží dar pro překonání obtíží. Vše řeší rodina, rod a kult.
10 Živly země, vzduch, voda a oheň jsou součástí stvoření a zaslouží si ochranu.
11 Skupiny a národy, které vyvolají válku nebo nemoci, zaniknou.
12 Člověk pro svů rozvoj a růst potřebuje přiměřenou zátěž. Především si má zajistit uspokojení svých potřeb.
13 Lidské priority jsou sociální zajištění (peníze), zdraví, láska a štěstí. Toho člověk dosahuje vlastním přičiněním.
14 Každý subjekt dosahuje úspěchu a své prosperity vlastním úsilím, nikoli poškozováním jiných subjektů.
15 Společnost je čtyřčlenná, její vzájemně propojené části jsou inteligence, podnikatelé, správci a prostí lidé.
16 Společnost je nutné budovat na základě autonomních celků s minimální potřebou dojíždět do zaměstnání.
17 Civilizace potřebuje elektrickou energii, tu je třeba zajistit a je možné s ní počítat.
18 Ohřívání planety je dáno spalováním vyrobené a vytěžené energie. Osud s tím počítá, ale člověk to může snížit.
19 Duchovní svět má svá pravidla, přináší jiných životní styl podle energií, které chce od lidí dostávat.
20 Naší snahou má být zalesňování a hospodaření s vodou (přehrady).
21 Dobro a zlo objektivně není, je dáno pouze účelovým hodnocením jevů
22 Boží soud trestá vyhořením, odebráním životní energie a zablokováním záměru.